Vic mjeseca


HDZ: "Idemo dalje."

stjepan sb
28.01.2008
4,31


Komentari:

Djentlmen...

29.01.2008 01:01:17
p-zdrav prv- curama a zatim djeckima, gdje su stari k-mentari

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:04:37
mante baljije nijesu zasluzjili da vrijeme se tr0shi na njih

Amela...

29.01.2008 01:05:29
ev0 me...p0zz mal0 sam 0dlutala

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:07:07
dje je 0na amela, nest0 mi treba

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:07:38
A DJE LUTAS BEZ PITANJA

Djentlmen...

29.01.2008 01:07:41
Amela...predpstavljam da si zensk0?

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:08:02
AA, JELI TETKA

Amela...

29.01.2008 01:08:22
prep0stavke su ti t0čne :)

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:08:48
NIJE NEG MUSK0 WALLA

Djentlmen...

29.01.2008 01:08:56
pstvanje gspdine Kemale,

Amela...

29.01.2008 01:08:57
ma na drug0m sam sajtu

Amela...

29.01.2008 01:09:38
šta ima ljud0vi??nešt0 nas mal0...

Amela...

29.01.2008 01:10:10
sam0 60...hahhah

Djentlmen...

29.01.2008 01:10:33
veliki pljubac Amela tebi

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:10:54
0 DJE SI BA MISTER DJENTLMEN, JEL I TI IZ LIJEPE NASHE AAA??

Djentlmen...

29.01.2008 01:11:36
0dakle si cur0?

Kemal Mal0vcic

29.01.2008 01:11:51
VID TI 8NJEGA KAK0 SE UDVARA NA KVARNJAKA PA AMELA JE UDATA BA

Amela...

29.01.2008 01:12:15
0h zarumenila sam se :)

Djentlmen...

29.01.2008 01:12:40
ex yu...

Amela...

29.01.2008 01:12:43
cura je iz zgb a dečk0?'??

Poslao/Poslala