Vic mjeseca


HDZ: "Idemo dalje."

stjepan sb
28.01.2008
2,66


Komentari:

sejm0ldankl

28.01.2008 20:45:34
69 zg0dna br0jka. nešt0 mi se sviđa..... znaš li gdje je ta p0za izmišljena???

Selma

28.01.2008 20:46:50
haj' sad nek se svi jave da vas prebr0jim0...

Selma

28.01.2008 20:47:17
hahaha

Selma

28.01.2008 20:47:47
nemam p0ima..gdje???

Selma

28.01.2008 20:48:17
u tv0m krevetu jeli??? hahahahaha

sejm0ldankl

28.01.2008 20:48:34
ma nema sigurn0 t0lik0 k9ji su prisutni, sam0 je sajt uključen, a 0ni gledajunešt0 zanimljivije....

sejm0ldankl

28.01.2008 20:49:29
ne u star0j Grčk0j. 0ni su tu p0zu v0ljeli sa dečkima....

Selma

28.01.2008 20:51:09
hahahaha ankl

sejm0ldankl

28.01.2008 20:52:52
hahaha ja ipak više v0lim 33.

Selma

28.01.2008 20:54:32
sad si me zeznu0,, sta je 33???

Selma

28.01.2008 20:57:00
hahahahaha m0gw zamisliti ...

sejm0ldankl

28.01.2008 20:58:12
pa zamisli mene ka0 3 a tebe ka0 trideset. ležiš mi 0krenuta leđima, ja ti mirišim k0su, i 0sjećam tv0ju t0plinu cijel0g tijela.... tak0 0tprilike.....

sejm0ldankl

28.01.2008 20:59:40
a d0bra je p0za i kad se ševi u gvzu.

Selma

28.01.2008 21:00:54
ankl???

sejm0ldankl

28.01.2008 21:01:44
da? šta ti se ne sviđa?

Selma

28.01.2008 21:03:29
ne-m0gu da vjerujem...da si t0 ti..ali 0k sve je m0guce...hahaha

sejm0ldankl

28.01.2008 21:05:07
e iebiga. lijep0 ti 0bjasnim nešt0 št0 te interesira, a ti mi ne vjeruješ.... 0.k. ne m0raš.

Kemal Mal0vcic

28.01.2008 21:15:28
+

Kemal Mal0vcic

28.01.2008 21:16:15
jel i vama zjuri sat na k0mentarima, il sam0 meni

Selma

28.01.2008 21:35:02
0vaj sajt je 0tisa0 u ( . )...

Poslao/Poslala