Vic mjeseca


HDZ: "Idemo dalje."

stjepan sb
28.01.2008
3,63


Komentari:

SELIM PASA-CAKI

29.01.2008 00:09:12
K*mandant KF0R-a Xavier de Marnack izjavi* je u Peći da "V0jska Srbije ima jasne granice" a da "Ödgövörnöst za sigurnöst Kösöva leži isključivö na KF0R-u i ni na köme drugöm"... hihihihihihihihi...... klap,klap ))))

Z.*) xxl

29.01.2008 00:10:13
ne zab0ravi casu sa zubima staviti u n0cni 0rmaric 0pet ce ded0 da p0pije v0du kad 0zedni

Z.*) xxl

29.01.2008 00:12:01
m0gla bi mal0da usutis da ne d0bijes p0 pic"i ..

Z.*) xxl

29.01.2008 00:12:43
nabi na0care

Selma

29.01.2008 00:12:50
hahaha fujj...t0 ti iz izkustva hahahaha

Z.*) xxl

29.01.2008 00:15:34
sad sam stvarn0 0tis0

Selma

29.01.2008 00:16:12
hahaha 0vaj mali ne-kulturan...

SELIM PASA-CAKI

29.01.2008 00:17:44
De Marnack je övö rekaö pöslije sastanka s predsjedniköm pećke öpćine Ahmetöm Hasanijem, na zahtjev növinara da prökömentira izjavu načelnika Generalštaba Vöjske Srbije Zdravka Pönöša da, u slučaju da se na Kösövu "desi neštö", a ima veze sa sigurnöšću ljudi i imövine, pöstöji spremnöst da se ödgövarajuće reagira. "Redövnö se sastajem s predstavnicima srpskih öružanih snaga i tö predstavlja pitanje izgradnje pövjerenja u našim ödnösima, ali kada je u pitanju sigurnöst, sigurnöst Kösöva leži samö i isključivö na meni, a tö radim u saradnji s međunarödnöm pölicijöm i KPS-öm i nikö drugi nije ni u köm slučaju ödgövöran za sigurnöst", rekaö je de Marnack. "Zbög töga sam ubijeđen da je i srpsköm generalu vrlö jasnö gdje su mu granice i ubijeđen sam da će se ön držati tih granica", dödaö je francuski general. hihihihihihi........ kratkö i jasnö

SELIM PASA-CAKI

29.01.2008 00:20:35
"Zbög töga sam ubijeđen da je i srpsköm generalu vrlö jasnö gdje su mu granice i ubijeđen sam da će se ön držati tih granica", dödaö je francuski general. hihihihihihi........ kratkö i jasnö ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ)))))))))) LJ!GAVI J=BEM LI VAM MĐTER ZGUBAVU )))))))

Crni b0mbarder

29.01.2008 00:22:51
P0ZDRAV SVIMA

SELIM PASA-CAKI

29.01.2008 00:23:26
KÖ MI ZLÖ MISLIÖ NA CUNI MI VISIÖ ))))))))) hihihihihihihihihi........

SELIM PASA-CAKI

29.01.2008 00:24:06
JEDI GÖVNA CRNI )))))))))

Crni b0mbarder

29.01.2008 00:25:17
Sta je sa 0vim sat0m? 0de sajt u...

Amela...

29.01.2008 00:26:32
hy

Amela...

29.01.2008 00:27:01
ima k0ga???

Crni b0mbarder

29.01.2008 00:27:43
0 DE SI CAKI GNJID0 P0TURCENA! STA JE, IZASA0 SI IZ P0DRUMA, M0RA DA SI SRECAN!

Crni b0mbarder

29.01.2008 00:28:51
P0Z Amela

Crni b0mbarder

29.01.2008 00:29:52
?

HARDSHITER

29.01.2008 00:57:53
Caki-phyckice, jesu li te t0 pustili iz zatv0ra?

HARDSHITER

29.01.2008 00:58:41
...u k0jem si bi0 zb0g pr0stitucije! HIHIHIHIHI

Poslao/Poslala