Zene


Ne prekidaj zenu dok suti !

borod
16.04.2008
3,96


Komentari:

lepir

22.04.2008 21:40:23
pa ja taki ste vi srbi, citava ist0rija vam je liz0quz bjel0svjetski. hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:41:46
d0br0, 0n0mad sam chita0 kak0 su p0turice(muslimani srbi) zajedn0 sa kat0lickim i prav0slavnim srbima u B0hsni i Herceg0vini skupa dizali bune pr0tiv thuraka,

Z.*)xxl

22.04.2008 21:42:56
hajde ne budhali

lepir

22.04.2008 21:43:09
eh, j0s da si p0 pameti na taja. A znava sam i ak0 te nikad nijesam vidi0 da licis na taja Mrk0ja. E ljudi i 0n je takav d0 u crtu, kak0 si ti sebe 0pisa. hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z.*)xxl

22.04.2008 21:44:37
selam buraz

an0nimus

22.04.2008 21:46:23
JA0 0N0M K0 izda vjeru pradjed0vu

lepir

22.04.2008 21:46:27
"plave 0ci, smedja k0sa, sveta0 ten", t0 m0re bit sam0 Mrk0jev p0t0mak, n0 na k0ga se vrze tak0 zamuzen i mutav, nes0ju. A, bice na ujcevinu. hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:46:28
sad za wikend, pravih neku mini parti k0d kuce, te mi d0dje jedan jaran, musliman iz sarajeva, jadan se trudi0 da nam 0bjasni kak0 je i 0n srbin, majchin0 prezime mu chist0 srbsk0, te da su njeg0vi natjerani da predju na islam, al sam mu p0m0ga0 na kraju, i reka0 da je i 0n srbin, ehh, tad mu je8 bil0 lakse p0che jedared ps0vati baljijama sve p0 spisku, te nap0menu da 0n nije jedan 0d njih, neg CHETHNIK, i t0 sam 0smeh0m na licu

lepir

22.04.2008 21:48:31
selam i tebi burk0! A vidjel cuda, da ni lal0 p0tvrdi da mu je Mrk0je j$bava mayku i njega nes0ja nacini0. hhahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z.*)xxl

22.04.2008 21:48:56
hahaahaaah k0ji blesk0

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:48:57
an0nimus 2008-04-22 21:46:23 JA0 0N0M K0 izda vjeru pradjed0vu kazje Njeg0sh chuveni SU CHIM CETE IZAC PRED MIL0SA I PRED DRUGE SRBSKE8 VITEZ0VE

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:50:52
t0lik0 0d mene, aj sad idem da vas negledam vake blentave, bruka ste i za islam i muslimane a i nashe pleme

lepir

22.04.2008 21:51:42
s Qrcin0m lal0 i pred vitez0ve i vitez0vice, a pred mil0sa s l0pat0m q0uvana da se p0casti c0jek. hahahahahaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:52:06
AJM0 SAD JEDNU NASHU ZAJEDNICHKU KAK0 VELI 0NAJ CHETHNIK SULEJMAN SPAH0 ZJIVELA VELIKA SRBIJA

lepir

22.04.2008 21:52:56
stan bre mal0 taman sam rasp0l0zen lal0, da se mal0 sprdam s t0b0m. hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:53:27
vidim0 se mrki, u cetir 0ka, znas li kak0 ces gutat svaku8 rijech, sam0 da znas

Z.*)xxl

22.04.2008 21:54:00
hahah vitez0vi a dva l0sa ubise mil0sa hahah

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:55:00
m0ram da idem, zbari0 sam jednu nashu muslimanku iz bijeljine, sad me zvala, veli vlazjna j0j, 0ce da ga primi, aj pa d0 sjutra

knjaz sa karpata+

22.04.2008 21:56:02
sam0 st0 je taj Mil0sh prv0 suhltanu Muratu pr0su0 creva p0 k0s0vu ravn0m

an0nimus

22.04.2008 21:56:46
salama brac0

Poslao/Poslala