Zene


Ne prekidaj zenu dok suti !

borod
16.04.2008
3,96


Komentari:

*

22.04.2008 00:02:10
imas ga prav0 k0 i mujesira hahah

mujesira

22.04.2008 00:13:36
k0ga ba dje je tv0j hahahha

Alija Izmetbeg0vic

22.04.2008 00:33:45
ajde uslje usljive 0kupite se da vas p0sherem caki mrk0je 4E zxxl HAHAHAHAHAA

Mevludin

22.04.2008 01:01:32
B0lje da im p0j=bes majke,Alija! cakijev0j majci p0sebn0 dub0k0 gurni!!!

mujesira

22.04.2008 01:05:17
a da mal0 tv0j0j se uvali 0dzada ha mevludine

Alija Izmetbeg0vic

22.04.2008 02:25:37
dedera mujesira priblizi mi se da te p0sherem HAHAHAHAHAHAH

Zag0ndzija

22.04.2008 02:53:26
lalice.....nacuturi se

Zag0ndzija

22.04.2008 02:57:15
gde su m0je cukarice....

!

22.04.2008 08:55:06
0dlican ti je 0vaj af0rizam.

knjaz sa karpata

22.04.2008 11:32:49
di ste srbende, ima l vas

knjaz sa karpata

22.04.2008 11:38:59
P0turice p0gan ljudsk0g r0da Nastali su 0d srpsk0g izr0da Islam0m su 0ni upljuvani I zat0 ce biti satirani Srbin ce ih rad0 satirati I alaxu khurac uterati 0dzina se rika nece cuti Srbin ce je metk0m utihnuti BALjIJA JE SRPSKA GENhETSKA GRESKA IST0RIJSKA SPRDNJA TESKA LJhIGAVA SLUZ I 0TEGNUTA SLINA NA UNUTRASNJ0STI BhULJE GR0ZNA IZRASLINA ----------------------- Shrebrenica jedna d0v0ljna mi nije Iak0 sm0 mn0ge satrli baljije Pa se nest0 mislim, ne bi bil0 l0se Da p0n0v0 skenjam0 baljijske 0l0se Kad bi alax tak0 d0bar bi0 I p0bijena g0vna 0pet 0zivi0 Da se m0gu mal0 razgaliti j0s jedn0m ih strucn0 0dvaliti baljije sam 0d khurca 0treska0 u mem0rijalne centre p0slaga0 sada mi je d0sadn0 bas mn0g0 j0s st0 puta jexbat bi ih m0g0

Realista

22.04.2008 12:06:54
Af0rizam ti je za desetku. Takv0 je, uglavn0m, misljenje 0zenjenih. Ne diraj lava d0k spava!

knjaz sa karpata

22.04.2008 12:39:18
amelaaa````???

Mevludin

22.04.2008 13:02:49
BAL!JA JE SRPSKA GEN=TSKA GRESKA HIST0RIJSKA SPRDNJA TESKA LJ!GAVA SLUZ I 0TEGNUTA SLINA NA UNUTRASNJ0STI §UPKA GR0ZNA IZRASLINA. caki,mina ,mrk0je,zv0ki ......jestel' i vi sil0vali sv0je necakinje,mame li vam navucem p0kvarene!!!!

Amela...

22.04.2008 13:12:59
hahhahah

Amela...

22.04.2008 13:40:25
bla bla bla

mujesira

22.04.2008 14:01:10
gledaj lale st0 skuplja 0k0 sebe i p0ziva a ima blizu najblize pa ih m0re i p0pisat i p0srat hahahahahahahaa

Amela...

22.04.2008 14:12:54
k0 k0ga?

Amela...

22.04.2008 14:24:32
******************************************** ***************************************** ************************************** *********************************** ******************************* *************************** ************************ ******************** **************** ************* ********* ***** **** *** ** *

knjaz sa karpata+

22.04.2008 17:36:11
meeekkeekeke

Poslao/Poslala