Iskustvo


Iskustvo je odlična stvar. Dopušta vam da prepoznate grešku kad je ponovite!

KOMŠIJA
07.03.2008
2,93


Komentari:

CAKI THE FART

10.03.2008 00:40:45
ev0 mene raja HIHIHIHI

Tarzan

10.03.2008 01:40:20
Pa Caki p0vadicu ti i ta dva zuba.HAHA

Slavk0(s)

10.03.2008 08:43:54
0DLICAN AF0RIZAM, K0MSIJA!

knjaz sa karpata

10.03.2008 13:58:00
Slavkö(s) bem ti zenu sta ti znas krhetös jedan

Carica Milica

10.03.2008 14:32:54
interesantn0

Carica Milica

10.03.2008 14:34:26
a gde su sve dev0jke nestale...zastq je samq qvaj qsta0

???!!!

10.03.2008 15:15:15
..

Amela...

10.03.2008 15:18:26
hahah istina istina hahhaha

B0ris

10.03.2008 15:37:24
Di si Ammie?!! ... :))

Selma

10.03.2008 16:05:24
kak0 k0!!!

srijemski granicar

10.03.2008 16:18:15
knjaz sa karpata 2008-03-10 13:58:00 Slavkö(s) bem ti zenu sta ti znas krhetös jedan P0VALIM JA TEBI MRK0JE MUSLIMANCHIN0 BLESAVA SENILNA FAMILIJU TV0JU LUDU

SELIM PASA-CAKI

10.03.2008 16:50:01
KADA TACHI TUCA SRPSKA VLADA PUCA ..... hihihihihihihihihi........ Iskrene cestitk= V0ji zb0g 0dlaska iz vlade zeli SELIM-PASA sa pjesm0m 0d Hasima Tachia "LJULJ MI LJULJ" hihihihihihihi......

srijemski granicar

10.03.2008 17:40:37
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

CAKI THE FART

10.03.2008 17:44:13
raja ev0 me j0pe HIHIHIHI

Rad0van

10.03.2008 17:45:53
caki p0fumaj mi glav0nju....smijes !!!

musliman-chethnik

10.03.2008 18:11:00
m0zjesh i meni

barum barum

10.03.2008 19:51:34
d0br0 vece

SELIM PASA -CAKI

10.03.2008 19:53:21
J000J JA SE SAD IZKENJ0 NEMA MI B0KALA DA 0PEREM S{}PAK............. DEDER RAD0VANE P0MAGAJ TI'S T0 NAJB0LJE JEZICIN0M FIN0 0CISTIT........AJDE BRE D0K JE VREL0..... HIHIHIHIHIHI

Mrk0je

10.03.2008 20:02:40
Selam caki,n0 nedaj mu h0s da ti se shWpak 0shuga!?

SELIM PASA -CAKI

10.03.2008 20:04:55
SELAM BURAZ, NECE NE BRINI, STAVI 0N K0ND0M NA JEZICINU........................................

Poslao/Poslala