Zene


Ne prekidaj zenu dok suti !

borod
16.04.2008
4,23


Komentari:

mujesira

22.04.2008 19:21:24
pametn0 selma necem0 vise pisati nek se kradje ispisaju

mujesira

22.04.2008 19:21:38
ma marss mujesira

mujesira

22.04.2008 19:22:10
mujesira ne marskaj me b0na hem krades hem si p0kvarena de me p0pusti

Selma

22.04.2008 19:22:34
u pravu je mujesira marss mujesira

Selma

22.04.2008 19:22:52
selma ne marskaj mujesiru

Mujesira-Selma

22.04.2008 19:23:43
alaj se hajem0 0jhaaa

SelmaI-Mujesira

22.04.2008 19:24:12
0jhaa i mi i mi

mujesira

22.04.2008 19:25:12
et0 jel 0v0 n0rmaln0 pa naravn0 da nije dje ce bit n0rmaln0 jana ti m.jka

mujesira

22.04.2008 19:25:57
ma mars svima 0de ja trazit sebi m0mka trazit sebi m0mka mala m0ja mala m0ja trazi sebi m0mka 0jha

B0JHA KPAJIHA+

22.04.2008 19:57:18
m0gu l vas ja halalit ak0 d0zv0ljavate, nak0 0badve

B0JHA KPAJIHA+

22.04.2008 19:58:40
+

B0JHA KPAJIHA+

22.04.2008 20:01:14
zjivela velika srbija

Selma

22.04.2008 20:12:49
AAAHAHAHAHA)))))) PA 0PET KRADU....

Selma

22.04.2008 20:13:55
A U P M

Selma

22.04.2008 20:20:30
MUJESIRA DAB0GDA NASLA NAJ NAJ LIJEPSEG I NAJ NAJ ZG0DNIJEG M0MKA NA SVIJETU....T0 TI 0D SRCA ZELIM AL DA JE HADUM.......HAHAHAHA)))))))))))))))))))

Mevludin

22.04.2008 20:22:52
selma nem0j kakat!

Selma

22.04.2008 20:24:22
H0CU

mujesira

22.04.2008 20:26:01
Muuuuuu ))))))

Selma

22.04.2008 20:27:21
EV0 JE D0ZIVA M0MKA.....HAHAHAHA

annimus

22.04.2008 20:57:31
i

Poslao/Poslala