Dijete u pubertetu


Došao Mujo Hasi i kaže: - "Ode tvoje djete u pubertet."
Kaso:
- "Kako? Ja ga poslao u apoteku."

MIRZA
06.03.2008
3,69


Komentari:

Mirza

08.03.2008 20:49:40
möja zemlja jehk Bösna i Hercegövina a srbija je samö ödpad nas

srijemski granicar

08.03.2008 20:50:08
M0G DJEDE U M0G DJEDE BRADA JE D0 PASA K0SA MU SE K0SA MU SE K0 M0RE TALASA M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA NA NJEMU JE NA NJEMU JE DESET LJUTIH RANA STARI CHETHNIK STARI CHETHNIK ZELJAN JE MEGDANA M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA FRUSKA GA G0RA SAKRIVALA KAZJU 0N SE KLE0 0N SE KLE0 U KRALJA I DRAZJU M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 NEM0J BITI TUZJNA TI I UMJEST0 SUZA TRISTA DIGNI SAM0 PRSTA TRI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA RATHNIKA KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 NEM0J DA SE BRINES TI MJEST0 RJECI CUBAJ MI SE DIGNI SAM0 PRSTA TRI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA CHETHNIKA KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 ISPRATI ME SA PRSTA TRI K0 SE B0RI ZA SL0B0DU TAJ NEM0ZJE UMHRIJETI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA RATHNIKA

srijemski granicar

08.03.2008 20:50:43
B0HSNA I HERCEG0VINA SU UVEK BILE SRBSKE ZEMLJE I 0STAT CE

Mirza

08.03.2008 20:51:11
ja samö znam da thurci 530 gödina prije negö stö se uzmu prrrvö köd thurcina ötisli da im thurcin kresne zenu jednö mjesec dana pa vrati srbinu da je srbin özeni vi ste svi crni kö thurci ba ma ustvari VI STE THURCI

Z.*)xxl

08.03.2008 20:51:35
pala vlad pala vlada treba je p0dici hahahah sad ced0 sad

Mirza

08.03.2008 20:52:05
GRANICAR YEHBEM TI DEDU U NÖS

srijemski granicar

08.03.2008 20:52:28
Aut0n0mna P0krajina Zapadna B0hsna "Šk0rpi0ni" živi0 nam bab0 j0s st0 g0dina ja sam chethnik majk0 kh0karda mi kaze da sam v0jnik majk0 velik0ga draze ja sam v0jnik majk0 ravn0g0rsk0g puka desna mi je majk0 0dsecena ruka 0dsecena majk0 na sred ravne g0re, gde se srpske cete za sl0b0du b0re 0dkide je majk0 t0p0vska granata braneci srbiju 0d svabskih dzelata nije meni majk0 m0je ruke za0 ja bi i sv0j ziv0t za srbiju da0 srbija je majk0 najdraza na svetu zat0 te 0stavljam 0dlazim u cetu idi sine idi vesela sam i ja i vesel0 klicem zivela srbija p0zdravi nam drazu t0ga div junaka naseg dicn0g v0zda trecega ustanka. živi0 živi000 Fikhret Abdic živi0 nam bab0 j0s st0 g0dina ... MUSLIMANI VRATITE SE U SV0JE STAD0, VRATI SE B0GU SPASITELJU I ISYSU HRIST0SU B0G CUVA CHETHNIKE ZA KRALJA I UJEDINJENE SRBSKE ZEMLJE M0LITVA ZA SRSPKE MUSLIMANE M0litvama svetih 0taca naših, G0sp0de Ishuse Hxriste, B0že naš, p0miluj nas. Amin. Slava Tebi B0že naš, slava Tebi. Care nebeski, Utešitelju, Duše Istine, k0ji si svuda i sve ispunjavaš, Riznic0 d0bara i Dava0ce živ0ta, d0dji i useli se u nas, i 0chisti nas 0d svake nechist0te i spasi, Blagi, Duše naše. Sveti B0že, sveti Krepki, sveti Besmrtni, p0miluj nas (3 puta). Slava 0cu i Sinu i Svet0me Duhu, i sada i uvek i u vek0vima vek0va. Amin.

Z.*)xxl

08.03.2008 20:52:53
i thrska je svrbska zemlja ..

srijemski granicar

08.03.2008 20:53:43
MIRZ0 SINE MI SRBI SM0 SRBI A TI BUDI LJUB0M0RAN P0ST0 SI 0BICHAN THURSKI IZPRDAK

Mirza

08.03.2008 20:54:40
He xxl övaj krehten menei thölkö izludi da ja ödma övu möju vlahinju nazövem pa ödem da je iz zegam treba vristi uziva, svaki put me pita kakö mögu biti tölikö napaljen hahaha kakö ja njöj sad da öbjasnim da me granicar napali haha

Z.*)xxl

08.03.2008 20:54:47
ja 0tis0 selam mirz0ni..

srijemski granicar

08.03.2008 20:55:13
NEG0 H0CEL BIT RATA 0PET DA D0DJEM U SHREBRENICU J0SH JEDARED

Mirza

08.03.2008 20:55:40
yehbö ti mirzö sihsu mahminu

Z.*)xxl

08.03.2008 20:55:59
derni je sad dvaput iz inata hahahahh

srijemski granicar

08.03.2008 20:56:20
He xxl övaj krehten menei thölkö izludi da ja ödma övu möju THURKINJU nazövem pa ödem da je iz zegam treba vristi uziva, svaki put me pita kakö mögu biti tölikö napaljen hahaha kakö ja njöj sad da öbjasnim da me MIRSUDIN napali haha

Mirza

08.03.2008 20:56:26
granicar yehbem ti behbicu kad ti zehna rödi sta mislis, dacu i tebi da je i ti malö

srijemski granicar

08.03.2008 20:57:13
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

srijemski granicar

08.03.2008 20:58:11
KAD CEM0 NA MEZARJE U SHREBRENICU, P0VEDI JASMINU, NJU CU DA P0VALIM A TEBE DA LIKVIDIRAM

srijemski granicar

08.03.2008 20:59:23
BIT CE B0HSNA SRCE SRBIJE SARAJEV0 SRBIJA

Mirza

08.03.2008 20:59:37
he xxl mahjke mi möje, al maahjke mi, svaki put kad je derem yehbem jöj i milösevica i mhajku i crkvu al öna ipak naaajvise völi kad jöj slöbu yehbem tö je najvise pali

Poslao/Poslala