Dijete u pubertetu


Došao Mujo Hasi i kaže: - "Ode tvoje djete u pubertet."
Kaso:
- "Kako? Ja ga poslao u apoteku."

MIRZA
06.03.2008
3,69


Komentari:

baklavica

08.03.2008 17:47:03
pa ja tebe pitam....kazes m0zda taj tv0j nije stig0 "na"....

baklavica

08.03.2008 17:47:49
hamza))) jesi li gdje vidi0 XXL ....???

baklavica

08.03.2008 17:48:31
jel 0n0 0n bi tv0j k0msija???

baklavica

08.03.2008 17:50:17
a ak0 ste susili gace na ist0m striku 0nda ste r0djaci.....hahahaha)))))))

baklavica

08.03.2008 17:51:07
hajde ham000 ne spavaj........

srijemski granicar

08.03.2008 17:51:09
HAMZA TURCHINE, NASIKI SE SERBSKE KHURCHINE8 TASLACHI0 SAM JEDNU ´JASMINU IZ B0NNA SELAMI JE SHREBRENIC0 GRADE M0J

srijemski granicar

08.03.2008 17:52:19
AJ TIPKAM0 SE KASNIJE IDEM U CRKVU SAD' AK0 SE K0 BUDE JAVLJA0 SA M0GA NIKA TASLACHIM MU SJEM0 PR0DAT0 ZJIVILA VELIKA SRBIJA I FIKR4T ABDIC BAB0

SULJ0

08.03.2008 17:53:04
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

baklavica

08.03.2008 17:57:24
TASLACHI0 SI TI G0VN0 M0JE......... HAJDE U CRKVU.....I NEM0J ZAB0RAVITI SUKNUTI P0PU DICK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hamza

08.03.2008 17:57:28
RECI MI ADRESU NECU ZNATI NACI .

Hamza

08.03.2008 17:58:55
SLUSAJME TI RUSKA PUDL0 TEBI NI TV0JA MAJCA NEBI DALA PICCU.

Hamza

08.03.2008 18:00:00
DA MI JE FAMILIJA JES NE M0GU GA SE 0DRECI..

baklavica

08.03.2008 18:00:32
I KAD MU BUDES CUCL0 DRZI MU PIMPEK SA TRI PRSTA 0K....SRETN000

Hamza

08.03.2008 18:00:35
DJE SPAVAS ,,??

baklavica

08.03.2008 18:02:06
K0???

Hamza

08.03.2008 18:02:37
pa ti.

Hamza

08.03.2008 18:03:11
kuda ide svrbija ??zna li ik0 ..

baklavica

08.03.2008 18:04:05
DJE SPAVAM? PA VALJDA U SV0M KREVETU....A TI???

Hamza

08.03.2008 18:04:59
0bicn0 pitanje dje spavas 3a kim??

Hamza

08.03.2008 18:06:19
JA NIKAD NE SPAVAM BUDAN SAM K0 SVRBIJA HAHAHAH

Poslao/Poslala