Dijete u pubertetu


Došao Mujo Hasi i kaže: - "Ode tvoje djete u pubertet."
Kaso:
- "Kako? Ja ga poslao u apoteku."

MIRZA
06.03.2008
3,69


Komentari:

Mirza

08.03.2008 20:32:24
GRANICAR ÖDÖH SAD JEDNU VLAHINJU YEhBAVAHT MISLICU DA TI JE MAHMA PA KAD SVHRSIM DÖBICEGA UHSTA ÖNDA CU MISLIT DA TI JE SEHSTRA,,, idem xxl velik pözzz buraz ödö

srijemski granicar

08.03.2008 20:35:14
Mirza 2008-03-08 20:23:16 YHBEM TI SEHSTRU UHSTA YEHBEM TI ÖD MHAJKE MHAJKU U PÖ PIHCKE YEHBEM TI SVA GRÖBLJA SHRBIJE MA YEHBEM TI GRÖB U KÖJI CE TI MHAJKA HLADNA LEC Mirza 2008-03-08 20:21:26 GRANICAR YEHBEM TI FAHMILIJU ÖD A DÖ Z YEHBEM TI SVE SHRBE SVE SRBSKE CHRKVE YEHBEM TI VASEG GLAVNÖG STÖ VJERUJETE U NJEGA YEHBEM TI ÖNÖ NAJMILIJE UHSTA YEHBEM TI GRÖB U KÖJI CE TI DJETE LEC YEHBEM TI SVE SHRBSKÖ STÖ PÖSTÖJI NA KUGLI ZEMALJSKÖJ brav0 musliman, p0kazujesh 0vdi sv0je prav0 lice, kl0sharu, v0li0 bih te chut da mi t0 kazjesh uzjic0, 0vdi se nasha0 puvat, vidi0 bi da mi beknesh uzjiv0 taliban, 0dma bi ti p0sla0 jedan metak u glavudzu tv0ju srbsku p0turchenu

Mirza

08.03.2008 20:38:37
GRANICAR YEHBEM TI DJHTE KÖJE CES DÖBIT RAZUMIJES BA YEHBEM TI PLEME SRBSKÖ YEHBEM TI BÖLAN ÖNÖ DJHETE STÖ CE TI DRÖNFULJA SHRBENDURSKA NÖSIT ZAHBIÖ BI JÖJ NÖZ U STÖMAK CIM JÖJ SE DJHETE PÖMAKNE

srijemski granicar

08.03.2008 20:38:56
ali d0br0 u svemu 0v0me, iak0 neumijesh diskut0vat na niv0u, nauci0 si pisat latinicu n0 i tebi bih p0ruchi0 da se maknes sa Hristijanske zemlje i da kupish kartu u jedn0m pravcu za avganistan N0ZJ ZJICA SHREBRENICA bit ces 0ptuzjen za islamski ter0rizam i dep0rt0van u thursku sam0 li p0saljem tip za njemachku p0liciju

Z.*)xxl

08.03.2008 20:39:11
tacn0 bi ti t0 sve uradi d0dzu ali kad bi 0n bi0 svezan a ti im0 j0s deset sebi nalik tad bi ti j0s razmislj0 da vas nije mal0 da pucas cicc0..

Mirza

08.03.2008 20:40:13
YA BI VAS KHLAÖ SVE STÖ VAS IMA REDÖM; JÖS PÖMÖGUCNÖSTI ZA KHURBAN; NHÖZ PÖD VRAT KHLANJE I SHVINJAMA BI VAS BACÖ DA VAS ZDERU

srijemski granicar

08.03.2008 20:40:25
Mirza 2008-03-08 20:38:37 GRANICAR YEHBEM TI DJHTE KÖJE CES DÖBIT RAZUMIJES BA YEHBEM TI PLEME SRBSKÖ YEHBEM TI BÖLAN ÖNÖ DJHETE STÖ CE TI DRÖNFULJA SHRBENDURSKA NÖSIT ZAHBIÖ BI JÖJ NÖZ U STÖMAK CIM JÖJ SE DJHETE PÖMAKNE vazji, d0g0v0rili sm0 se ajde pset0 srbsk0 p0turchen0, bekni j0sh neku muslimansku nar0dnu um0tv0rinu, da vidim k0lik0 ti je psiha ebana N0ZJ ZJICA SRBSKA SHREBRENICA

Mirza

08.03.2008 20:42:49
PHEDERI BA DIGLI SE NA BRDÖ PA ÖDÖZGÖ RAJU GADJALI GHRANATAMA PÖ 1000 GRANATA DNEVNÖ BACALI DJECU UBIJALI MA JARANE NEMAM RJECI DA TI ÖPISEM STA BI VAM RADIÖ ZIVE BA ZIVEEE U VHATRU AL DA IZGÖRIS STÖMAKA PA BI TE ÖSTAVIÖ DA ZIVIS TAKAV

Z.*)xxl

08.03.2008 20:42:50
a sk"vtis iz njemacke 0l0su srbski ..

srijemski granicar

08.03.2008 20:44:05
0J SVIJETLA SRBSKA Z0R0 MAJK0 NASHA CRNA G0R0 SIN0VI SM0 TV0G STIJENJA I CHUVARI TV0G P0STENJA NA K0S0VU GR0B MIL0SHEV NA L0VCENU BR0B NJEG0SHEV MI NIJESM0 KAT0LICI N0 K0S0VA 0SVETNICI NA L0VCENU NJEG0SH SPAVA NAJMUDRIJA SRBSKA GLAVA hahahaha ))))))) 2008-03-05 22:51:54 Buzdövan 2008-03-05 17:32:25 Al' ga cakijeva hanuma cucla kö ma'nita i tö za 5 maraka , ahhahahhhaa :)))) srijemski granicar 2008-03-05 22:49:37 chitaj te sad 0v0, m0lim paznju ev0 sht0 veli jedan "b0shnjak" sa k0s0va, 0kruzjen prijateljskim shiptarima, ima pet0r0 djece, zjene m0raju n0sit dimije, da bi se znal0 da su muslimanke, a ne prav0slavne(zat0 sht0 g0v0re jezik isti ka0 i prav0slavni srbi) dalje, shiptari im red0vn0 preacuju da ih nev0le, jer su i 0vi"b0shnjaci"nekad bili srbi. veli da su 8svak0dnevn0 u strahu 0d shiptarskih extremista, i da se 8sele sa k0s0va i iz prizrena ih je 3 000 p0begl0 u zadnjih g0dinu da ev0 vam ljubavi medju ex srbima8(muslimana-p0turica-slavena) i shiptara fildzan b0hsna, muhlimansk0-usrashka phederacija, tuzla-zenica-kakanj-zavid0vici ;-))) behehe republika srbska d0b0j derventa m0drica' brck0 prnjav0r bijeljina banja luka prijed0r zv0rnik gack0 trebinje8 b0sanski br0d pale ........... ...HELLAS ke SERBIA ...!!! Pater im0n 0 en tis uranis, agiassthit0 t0 0n0ma su, elthet0 i vassilia su, genithit0 t0 thelima su, 0s en uran0 ke epi tis gis. t0n art0n im0n t0n epiussi0n d0s imin simer0n. ke afes imin ta 0filimata im0n, 0s ke imis afiemen tis 0filetes im0n, ke mi issenegis imas is pirasm0n, alla risse imas ap0 tu p0niru. 0ti su esstin i vassilika ke i dynamis ke i d0xa is tus e0nas. Amin. K0C0B0 JE CP8IJA Κόσοβο είναι Σερβία ! f0rtsa ellada & serbia Serbia+Greece+Russia 0rth0d0x Br0thers , N0w and F0REVER N0ZJ ZJICA SRBSKA JE SAD SHREBRENICA BILA I 0STAT CE SHREBERICA--SRBSKA B0HSNA SHREBRENICA MAS0VNA GR0BNICA MUHSLIMANA USRASHK0G CVIJECA I FANATIKA DZIHADLIJA SHREBRENICA 1995 BIT CE REPRIZE

Z.*)xxl

08.03.2008 20:44:33
mirz0ni neide krme za bajram..

Mirza

08.03.2008 20:44:50
GRANICAR YEHBEM TI MHAMU TU DRÖLJU STÖ TE IZBACILA; SVATAS YEHBEM TI ÖNU CRKVU U KÖJÖJ SE MÖLIS YEHBEM TI SRBSKU BIBLIJU UHSTA

Mirza

08.03.2008 20:45:41
hahah xxl i tö stö kazes, ustvari nebi ni krme srbedine za bajram

srijemski granicar

08.03.2008 20:45:47
+

srijemski granicar

08.03.2008 20:46:24
m0ram sad 0bavestit shvabsku miliciju 0 chemu pishesh

srijemski granicar

08.03.2008 20:47:01
a zjivish u Hriscjansk0j zemlji bit ces dep0rt0van krme srpsk0 p0turchen0

Mirza

08.03.2008 20:47:14
ja ba nista öd tög necitam stö ti pises granicar, köme ti i sta ti si PRÖPALITET negö idi na kösövö uzmi drzavljanstvö da pöstanes i ti vec jednöm cövjek

Z.*)xxl

08.03.2008 20:47:40
imam ja neke tam0 u njemack0j sam0 j0s mal0 sk0r0 su ga safatali krv mu p0ganu..

srijemski granicar

08.03.2008 20:48:35
Smaj0 Sab0tic p0 pr0fesiji je lekar.0n zna da su njeg0vi preci bili Srbi i da su 8se prezivali Bubanja.t0 i javn0 priznaje.i kad je pre dve g0dine u Beranama bil0 0kupljanje svih iz l0ze Bubanja 0n je d0sa0 i d0ne0 pecen0 prase.pitaj ljude p0 Beranama i svi ce ti reci da je 0n veci Srbin 0d svih 0stalih

Z.*)xxl

08.03.2008 20:49:19
je.. li ti svab0 majcu..

Poslao/Poslala