Napravili japanci robota poslali ga u U.S.A za 5 min robot uhvatio 20 lopova.poslali ga u Kinu za 28 min lopov uhvatio 39 lopova .Pa dobro su ga napravili.Ma nisu. Ali kad su ga doveli u B
osnu za 5 min nesto lopov.
Napravili japanci robota poslali ga u U.S.A za 5 min robot uhvatio 20 lopova.poslali ga u Kinu za 28 min lopov uhvatio 39 lopova .Pa dobro su ga napravili.Ma nisu. Ali kad su ga doveli u B
osnu za 5 min nesto lopov.