Išla dva tigra dolinom i vide lava i jedan od njih kaže:
- "Vidi onog vehabije."
Svaki čovjek kada se vrati iz grma ostavi nešto iza sebe.
OVAKVA JE SITUACIJA SA NAŠIM DJEVOJKAMA I ŽENAMA

"SA JEDNIM IZLAZI,
NA DRUGOG MISLI,
U TREĆEG JE ZALJUBLJENA,
A SA ČETVRTIM PRAVI PETOG