Predizborna šutnja


- Što je predizborna šutnja?
- Jedini dan kad političari ne lažu!

matija
19.06.2009
3,97


Komentari:

V.Maslesa

22.06.2009 16:07:26
Sam0 ga zam0lis da zavrsi vic a 0n te pr0ganja citav dan da ga sam sebi zavrsis, i j0s se naljuti st0 ne znam!?? E je8b....

Laž0vista

22.06.2009 17:06:36
P0enta vica je da su sl0n0ve usi rijetk0st, a njih uprav0 taj rest0ran u Realistin0m ima d0k nema luk. Da 0bjasnim tak0 da svi znaju 0 cemu se radi jer je 0cit0 d0sl0 d0 nesp0razuma.

Laž0vista

22.06.2009 17:07:54
Jedni cekaju kraj vica a drugi ih uvjeravaju da kraja nema.

San

22.06.2009 17:46:32
Masleza je zaista sv0jim p0nasanjem d0kaza0 da je c0ban i d0br0 si mu reka0 Realista. Ka0 da sm0 vi cuvali 0vce sa njim.

San

22.06.2009 17:47:04
Nekulturni pr0stak!

Alija Izmetbeg0vic

22.06.2009 18:35:00
ama REALISTA je d0br0cudni blent0 k0ji ima st0tine pr0blema sa REALISTIC0M naime REALISTICA se p0vazdan jhehbucka sa k0msijama i njeg0vim radnim k0legama (REALISTA i REALISTICA rade u ist0j firmi) nije mu lak0

Z.*)

22.06.2009 23:59:39
heheheehe!!!!, 0v0 d0le je ukrstanje m0zg0va iste vazn0sti))))

0-0

23.06.2009 00:30:31
nema a cini mi se nece ni biti ,ah sta se m0ze m0zda je na prv0m zanimljivije ))))

Alija Izmetbeg0vic

23.06.2009 02:50:36
REALIST0 imas li ti stag0d da d0das nije ni tebi lak0 sa t0m zdrebic0m

knjaz sa karpata

23.06.2009 15:19:14
k0ji si ti mazg0v izmete,,,prasac

Alija Izmetbeg0vic

23.06.2009 17:45:08
Cuti k0hnju sa karpata inteligentan si ka0 f0ka!

Alija Izmetbeg0vic

23.06.2009 20:35:46
pravi alija zna da su f0ke izuzetn0 inteligentne ziv0thinje i da se gmaz sa karpata ne m0ze mjeriti s njima prema t0me, lazni Alija, jedi g0wna HAHAHAHAHAHAH

SCG*

23.06.2009 22:09:53
Ev0 sam0 da p0zdravim jarana Cakija, k0ji se t0k0m rata druzi0 sa p0drumskim stak0rima svedske naci0naln0sti.

L00D

24.06.2009 10:07:32
Brav0 SCG*, ja se pridruzujem p0zdravima i p0rucujem jaranu cakiju da se vrati drugarima u p0drum.... :))

Edin

25.06.2009 13:48:05
Istina

ivan

28.06.2009 17:42:20
LAŽU I TADA

cica

05.08.2009 08:14:21
HAHAHAH VIC IMA STILA

marin

25.11.2010 00:18:40
E je*ote ovaj je vic legendaran

Poslao/Poslala