Predizborna šutnja


- Što je predizborna šutnja?
- Jedini dan kad političari ne lažu!

matija
19.06.2009
2,74


Komentari:

KBSA-CAKI

21.06.2009 15:05:49
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM LI VAM MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

hahahaha

21.06.2009 18:44:54
Hej KBSA-CAKI, k0ji ti je k*rac. Idi pasi i j*bi sv0je 0vce. ti si ab0rtus magarca. a i p3d3r si. j0s ust0 jedes i sv0ja g0vna.

KBSA-CAKI

21.06.2009 18:45:50
JA SAM P3D3R I JEDEM SV0JA G0VNA

KBSA-CAKI

21.06.2009 18:46:13
JA SAM MAGARAC, NEMA VECEG

KBSA-CAKI

21.06.2009 18:47:15
JA SAM NAST0 TAK0 DA SU MUSLIMANI J*BALI 0VCU K0JA ME JE R0DILA

KBSA-CAKI

21.06.2009 20:27:44
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM LI VAM MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

knjaz sa karpata

21.06.2009 22:14:56
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM LI VAM MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

U-nacelu

21.06.2009 22:15:02
SRBE NA VRBE

knjaz sa karpata

21.06.2009 22:17:39
hrvate NA VRBE

Selma

21.06.2009 22:49:14
0 CAKIIII...P0LIZES MI MINDZU!

utjeram ti ga cristy

22.06.2009 00:05:54
vidi 0ve Qrawe st0 je vabe slma. hahahaha

utjeram ti ga cristy

22.06.2009 00:06:42
0dkad te nijesam je.., Selmaaa!!!

utjeram ti ga cristy

22.06.2009 00:07:23
a ev0 i sifilisticara sa karpata.

utjeram ti cristyyan

22.06.2009 00:08:05
a st0 da ne!

KBSA-CAKI

22.06.2009 00:31:27
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM JA SAM SEBI MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

knjaz sa karpata

22.06.2009 01:15:23
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM JA SAM SEBI MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

utjeram ti cristyyan

22.06.2009 01:16:03
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM JA SAM SEBI MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

U-nacelu

22.06.2009 01:16:47
000)))))))) LJ!GAVCI)))))) J=BEM JA SAM SEBI MĐTER LJ!GAV0-ZGUBAVU U USTA ZVĐLJAV0-KRĐSTAVA))))

Realista

22.06.2009 10:53:52
D0br0 recen0 i istinit0. Kak0 se nazivaju R0mi k0ji su zivjeli prije n0ve ere? STARI R0MLJANI. * * * U rest0ran ulazi ve0ma b0gat i ekstravagantan g0st. "Sta p0ručujete, g0sp0dine?", pita ga k0n0bar. "Imate li sl0n0ve usi uz mn0g0, mn0g0 crn0g luka?" pita g0st. K0n0bar 0de u kuhinju i p0slije par minuta vraca se i sa0pstava g0stu: "Zalim, g0sp0dine, nemam0 taj specijalitet, nestal0 nam je luka!"

V.Maslesa

22.06.2009 12:46:48
I? Sta ja na t0 reka0 g0st? St0 mrzim kad ljudi ne zavrse vic d0 kraja. Zavrsi vic d0 kraja Realklempista.

Poslao/Poslala