Razlika


- Koja je razlika između žene i baterije?

- Baterija ima jedan pozitivan pol.

4,15


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala