Razlika


- Koja je razlika između žene i baterije?

- Baterija ima jedan pozitivan pol.

2,70


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala