Razlika


- Koja je razlika između žene i baterije?

- Baterija ima jedan pozitivan pol.

3,95


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala