Komarac


- Kako komarac dođe za 10 sekundi iz Rusije u Francusku kad su mu odrezana krila?

- Pa lijepo: komarac je hodao po karti svijeta!

3,70


Komentari:

Z.*)xxl

12.04.2008 13:51:51
sigurn0 mu je p0znavanje ge0grafije jaca strana, k0 laleku ist0rije ??

Z.*)xxl

12.04.2008 13:57:59
S0KANTN0 ALI ISTINIT0 DA U srbiji M0ZES KUPITI DJEV0JCICU ZA SUM0 0D 100 --1000 EURA ........ KAK0 NEMAM PARA MAJCUMU !!!!!!!!!!! pa da si kupim k0ju hahahahhahahahah

Z.*)xxl

12.04.2008 13:59:43
nebi zali0 dati 300 eura za tri k0mada .......... d0bra k0mada hahahahaaha

Z.*)xxl

12.04.2008 14:00:58
0d men* t0lk0 za danas arivrrerci !!!!.....

Z.*)xxl

12.04.2008 14:03:49
zab0ravih d0bar vikend d0brim ljudima a p0sebit0 c0cicama !!!!!!!!!!!!!!!!!

Z.*)xxl

12.04.2008 14:08:30
j0s i 0v0 je...ga zab0ravim a nar0cit0 0nim tajanstvenim hahahhahahaha

srijemski granicar

12.04.2008 14:51:43
0J DERVENT0 M0DRIC0 I TI SRSBKI BR0DE NEMA VISHE UHSTASHA DA P0 TEBI H0DE BANJA LUKA MILA UVEK NASHA BILA A 0DZAK JE CE0 SRBIN PREUZE0 U D0B0JU SAMCU I BRCKU P0KRAJ SAVE NEMA VISHE UHSTASHA ZULUME DA PRAVE 0D SAVE D0 DRINE 0NA SE PR0TEZJE SEMBERIJA KRAJINE SA SRBIJ0M VEZJE P0N0V0 JE SRBSKA I T0 JE MILINA' NIKAD VISHE TUDJA RAVNA P0SAVINA

srijemski granicar

12.04.2008 14:52:26
V0STANI SERBIJE DAVN0 SI ZASPALA U MRAKU LEZJALA SADA SE PR0BUDI I SERBLJE V0ZBUDI TI V0ZDIGNI TV0JU CARSKU GLAVU G0RE DA TE 0PET P0ZNA I ZEMLJA I M0RE P0KAZJI JEVR0PI TV0JE KRASN0 LICE SVETL0 I VESEL0 KRAK0VI DANICE V0STANI SERBIJE DAVN0 SI ZASPALA U MRAKU LEZJALA SADA SE PR0BUDI I SERBLJE V0ZBUDI B0HSNA SESTRA TV0JA NA TEBE GLEDA I NEZJELI TEBI NIKAKV0GA VREDA K0 TEBE NEVIDI NEB0JI SE B0GA 0D K0JEG TEBI IDE P0M0C MN0GA HERCEG0VA ZEMLJA I CRNAJA G0RA DALEKE DERZJAVE I 0STR0VI I M0RA SVI TEBI P0M0C NEBESKUJU ZJELE SVE D0BRE DUSHE TEBI SE VESELE V0STANI SERBIJE DAVN0 SI ZASPALA U MRAKU LEZJALA SADA SE PR0BUDI I SERBLJE V0ZBUDI

srijemski granicar

12.04.2008 14:56:27
deder envere srbine, chethnichin0 stara, smir se ta nemam0 mi nishta pr0tiv nashih milih muslimana, srba muhamedansk0g vjer0isp0vedanija neg0 baljija, zelen0kadr0vaca, islamskih fashista, handzaraca uhstask0g cvijeca. ev0 uzmi za primer Trebinje u Herceg0vini i Cazin,Bihac, d0k nije pa0 t0 su primeri di srbi zjive skupa u harm0niji bez 0bzira na vjeru, shrebrenica se desila sa razl0g0m i p0drzjavam 95 % sve t0

mujesira

12.04.2008 14:57:35
lal0 gnjid0 0dvratna

srijemski granicar

12.04.2008 15:02:59
0JJ UhSTAShE NEKA NEKA, SIR0KA VAS JAMA CEKA... SIR0KA JE JEDAN METAR A DUB0KA JE KIL0METAR!!!

Amela...

12.04.2008 15:06:13
k0ji glup ajm0 rec vic :(

srijemski granicar

12.04.2008 15:06:43
ZA SL0B0DU B0J SE BIJE KUKAVICA SRBIN NIJE A T0 NIKAD NIJE8 BIL0 MAJK0 NASHA P0SAVIN0 SIN0VI TE BRANISHE DUSHMANIMA KUKU LELE SRCE CEM0 DATI NASHE UHSTASHE SE SRBA PLASHE P0SAVIN0 ZEML0 NASA BRANIM0 TE 0D UHSTASHA 0D ALIJE I TUDJMANA SL0B0DNA CES BITI NAMA ZJELIM0 VAM B0RCI SRECU STV0RITE NAM JUGU VECU VRATITE SE NAMA ZJIVI MAJCI NASH0J P0SAVINI

srijemski granicar

12.04.2008 15:07:05
00 vid amele

srijemski granicar

12.04.2008 15:08:31
sta se radi na estradi

srijemski granicar

12.04.2008 15:11:47
+

Amela...

12.04.2008 15:14:56
P0RUKA ZA CAKIJA: SJASHI !!!!! S MENE !!!!!!! hahahaa

srijemski granicar

12.04.2008 15:15:20
0D K0S0VA NA 0VAM0 NEMA NISTA N0V0 ZNA SE SHTA JE NASHE A SHTA JE NJIH0V0 TAM0 GDJE SU CRKVE MANASTIRI SVETI TAM0 SAM SE R0DI0 TAN0 CU UMRETI NIKAD SV0JE MI NECEM0 DATI GDJE JE SRBIN R0DJEN TU CE I 0STATI GDJE CVETAJU B0ZJURI PRV0 SRBSK0 CVIJECE TU LJILJANI NIKADA PR0CVETATI NECE

Amela...

12.04.2008 15:16:03
na estradi nis pametn0g,danas pun0 p0sla me ceka,pijem kahvicu sad. sta ima k0d tebe?

Amela...

12.04.2008 15:16:30
ajd za pr0mjenu BEZ PJESMICA !!!

Poslao/Poslala