Jaje


Zašto je kokoš prešla cestu? Da snese jaje!

Zašto je purica prešla cestu? Zato jer kokoš ima slobodan dan!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala