Carina


Ide debeli turist preko države i dođe do carine. Carinar ga pregledava i vidi papigu koju vuče za sobom, pa kaže: živa je 150 eura, a preparirana besplatna. Turist se zamisli, a papiga zakrešti: NE ZAJEBAVAJ SE. PLAĆAJ CARINU!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala