Naruči tip u restoranu jedan gulaš. Kada se najeo, pita konobara:
- "Izvrstan je ovaj gulaš. Kako se zove?"
Konobar:
- "Turski gulaš."
Gost:
- "Kako turski gulaš?"
Konobar:
- "Pas se zvao Sultan."
Ide debeli turist preko države i dođe do carine. Carinar ga pregledava i vidi papigu koju vuče za sobom, pa kaže: živa je 150 eura, a preparirana besplatna. Turist se zamisli, a papiga zakrešti: NE ZAJEBAVAJ SE. PLAĆAJ CARINU!