Pitali Fatu:
- "Fato, koju ti kontracepciju koristiš?"
Kaze Fata:
- "Kantu!"
- "Kakvu kantu, bona Fato, nije to kontracepcija!"
- "Jest Bogami, znaš ti mog Muju, da je onako malešan, pa se mora popeti na kantu kad vodimo ljubav. Kad ja njega vidim da zakoluta očima, ja šutnem kantu!"