Piatju narkomane:
- "S kim bi volili da igrate?"
A narkomani u glas:
- "S BOBOM Vieriem."
Nakon sto su Glazeri (zidovi) kupili Manchester sad bi trebao da se zove Manchester JEWnited