Bobo Vieri


Piatju narkomane:
- "S kim bi volili da igrate?"
A narkomani u glas:
- "S BOBOM Vieriem."

Don_NR
20.12.2005
3,52


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala