Bitka na Sutjesci


Bitka na Sutjesci.Cijeli dan se vode ogorčene borbe između Partizana i Njemaca koji su upotrebljavali svu raspoloživu tehniku:artiljeriju,avione i tenkove.U kasno poslijepodne svi akteri ove neravnopravne bitke su izginuli osim jednog partitana,pješadinca i jednog njemačkog pilota koji je upravljao avionom Luftwaffea.Avion je uporno nadletao guste šume i ispuštao bombe pokušavajući da pogodi pješadinca ali bezuspješno,partizan bi uvijek iskakao iz šumaraka te nastavio da trči cik-cak i da se skriva po šumarcima.Ubrzo avion je potrošio sve bombe i već nervozni pilot je potom počeo gađati partizana rafalima iz mitraljeza ali ovaj je i dalje uporno i vješto izbjegavao metke i nastavio da trči cik-cak,da se skriva u šumarke i dovodi pilota do ludila.Kada je u suton potrošio sve metke i bombe, a već je ostaao i bez goriva,Njemac,onako bijesan i izbezumljen, spusti avion na neki proplanak,uhvati partizana,skide kaiš te ga poče mlatiti urlajući:
-“Pi*ka ti materina,mene si našao zajebavati!”

Blažić S.
12.05.2011
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala