Kineske vile


- Zašto su kineske vile najbolje vile?
- Zato što imaju dva štapića.

igor
04.08.2009
3,82


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

05.08.2009 00:14:46
dje si, b0lan, REALIST0 da nisi 0tis0 u p0tjeru za REALISTIC0M

sajna

05.08.2009 00:44:55
jel k00 za mal0 k0khane vrele

sejm0ldankl

05.08.2009 09:29:32
hehehe d0bar vic. P0dsjeća me na 0naj: - Kak0 Kinezi drže dijetu? - Jedu sa jednim štapićem.....

Igra

05.08.2009 14:55:49
glup0st

Merhunisa

05.08.2009 15:41:17
Ig0re, ti misliš na FARIES, a ja na HAY-F0RK, za nabadanje slame, pa rek0h, najb0lje su zat0 št0 imaju milijardu i šestst0 mili0na zubaca.

Merhunisa

05.08.2009 19:36:40
Kaže p0p Zemuncu: - Hrist0s v0skrese! Kaže Zemunac: - Znam, ću0 sam, straŠn0, straŠn0... /Sam0 bi i 0v0 Š trebal0 napisati umekšan0, ka0 Ć, kak0 ga pišu Crn0g0rci/

turci 5upci

05.08.2009 20:31:21
hay

turci 5upci

05.08.2009 20:35:13
ba1ije

Alija Izmetbeg0vic

05.08.2009 23:13:18
screw y0u merkunisa

cica

06.08.2009 08:54:22
hahahhah i 0ba rade

Alija Izmetbeg0vic

06.08.2009 17:06:51
kak0 sam ja glup

Poslao/Poslala