Ribari


Razgovaraju dva ribara:
- "Čuo sam da si se oženio?"
- "Ma jesam."
- "I kakva ti je žena?"
- "Ružna i debela ko krava."
- "Pa što si je onda oženio?"
- "Eeee, ona ima gliste."

nerko
26.02.2009
3,01


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

05.03.2009 00:38:26
Razg0varaju CAKI i REALISTA: - "Cu0 sam da si se 0zeni0?" - "Ma jesam." - "I kakva ti je zena?" - "Ruzna i debela k0 i tv0ja." - "Pa st0 si je 0nda 0zeni0?" - "Ee, 0na ima gliste."

Realista

05.03.2009 09:11:33
Ranije verzije su p0minjale mrsavu i ruznu zenu. 0tkuda sada debela? Nema l0gike.

uuuuuuuuu

07.03.2009 20:00:31
ma smislite nest smijesnije-luzeri abuuuuuuuuuuuu

nerk0

08.03.2009 10:49:21
valja valja

nerk0

08.03.2009 12:37:24
de ljudi k0mentarišite na 0vaj vic

cica

19.03.2009 03:18:04
hahahhahah bdalice

Poslao/Poslala