Žiško


Dosao Žiško, estradna zvijezda iz Goražda, u Sarajevo i uleti na Čarsiji da jede.
Naruči buraniju, a radnica ga upita:
- "Je li sa mesom?"
A Žiško joj odgovara:
- "Jok, eto sa pritkom spremate buraniju."

titoforever
26.02.2009
2,40


Komentari:

salgija

01.03.2009 00:06:12
mözda akö je samelje, övaj ce da pömisli vidi köliki kömadi mesa. alija je mesö!

Alija Izmetbeg0vic

01.03.2009 01:06:12
salgija nasherem ti se u usta, a ti ga p0d0udlaj realisti

λAλA

01.03.2009 01:52:35
di ste pr0staci

U-nacelu

01.03.2009 09:32:19
Hmm....caki,pitam se zast0 ti majka t0lik0 vristi kad je prcam?!

Žišk0

01.03.2009 09:34:44
j=b0 ti pas najdražu na svijetu U-načelu

KBSA-CAKI

01.03.2009 10:51:47
1.MART, DAN NEZAVISN0STI NASE NAM DRAGE DRZAVE SRETN0 SVIM INSANIMA A HAJVANIMA ZELIM DA SE N0SE U TRI(3)P.M.))))))

KBSA-CAKI

01.03.2009 10:52:55
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

01.03.2009 10:53:38
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

01.03.2009 10:54:45
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE )))))))) I T=BI B.LUKA METNEM MĐTERI CUNU K0 RUKA )))))))

Žišk0

01.03.2009 10:58:32
caki majmune,j=bem tebe i tv0ju dragu drzavu,vrati se u nju ak0 imas mxuda!

U-nacelu

01.03.2009 11:00:28
Hmm....caki,pitam se zast0 ti majka t0lik0 vristi kad je prcam?! hihihihihi.........p0d0udlaj realisti,j=b0 ti λAλA hanumu.

salgija

01.03.2009 11:57:01
mrzim pravöslavce, katölike i jude.zelim vam tesku smrt.

salgija

01.03.2009 11:59:31
tö nije sve stö alija zna da radi!öna zna döbrö da guta.prije negö stö pröguta malkö u grlu je gurgelni.höce da ösjeti intenzivan ökus.

U-nacelu

01.03.2009 12:20:15
t0 st0 zelis njima,nek ti se 0stvari tv0j0j familiji 0d 5-105 g0dina!!!

U-nacelu

01.03.2009 12:21:45
j=b0 ti b-luka mamili hanumu i kcer,caki,dje ti vidis b-luku.

U-nacelu

01.03.2009 13:28:22
SRBE NA VRBE.

G0lemi

01.03.2009 14:15:19
sve najb0le B0SANCIMA p0v0d0m DANA DRZAVN0STI

hahahahhahh

01.03.2009 15:56:33
K0S0VSKA P0LICIJA ĆE ČUVATI PRAV0SLAVNE CRKVE NA K0S0VU hahahahahah ala ce ih lijep0 cuvati hahahahah, najvjer0vatnije da ce ih sl0ziti na jednu kamaru ,radi lakseg i efikasnijeg cuvanja ;) k0s0v0 je srbija HAHAHAHAHAHAH

KBSA-CAKI

01.03.2009 17:17:11
1.MART, DAN NEZAVISN0STI NASE NAM DRAGE DRZAVE SRETN0 SVIM INSANIMA A HAJVANIMA ZELIM DA SE N0SE U TRI(3)P.M.))))))

CAKIJ0VA MAJKA

01.03.2009 17:55:51
caki sine za praznik dajem svima mindze besplatn0 ti udri prvi HIHIHIHIHI

Poslao/Poslala