Vijernost!


Pita žena muža:
- "Dragi, da li bi volio da sam ti vijerna kao pas?"
Muž odgovara:
- "Da!"
Žena:
- "Onda mi kupi ogrlicu."

j. i p.
22.12.2008
4,30


Komentari:

MAJA ŽIVAN0VIĆ

20.01.2009 13:46:32
GLUPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ERIKA

19.02.2009 15:44:58
m0že i meni 0grlica a za 0stal0 ćem0 se d0g0v0rit!

Poslao/Poslala