Vijernost!


Pita žena muža:
- "Dragi, da li bi volio da sam ti vijerna kao pas?"
Muž odgovara:
- "Da!"
Žena:
- "Onda mi kupi ogrlicu."

j. i p.
22.12.2008
3,43


Komentari:

LEK0

23.12.2008 01:48:20
Knjaze, pa j-ba te tu-ak,,,,, jes pia?

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 04:14:14
nijesam ba..bez jene italijanske pive

LEK0

23.12.2008 06:09:03
A nemas rakije,a?

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 08:44:36
a jbg,,p0pijen0 sve,,im0 sam i sljiv0vice i l0z0vace,,vinjaka,,,al 0tisl0,,,, imas li ti neke d0bre

Realista

23.12.2008 10:16:57
P0zdravljam p0sjetitelje sajta. Vic s0lidan, ali na 0sn0vu cega si ga svrsta0(la) u crnjake?! Izmete, nem0j pretjerivati u seksu, jer b0jim se da ne d0bijes upalu sp0lnih zlijezda, ka0 st0 si, nek0c, d0bi0 upalu m0zga, k0ja je 0stavila trajne i neizljecive p0sljedice, a stanje se, iz dana u dan, sve vise p0g0rsava.

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 10:49:51
eee,,i mi p0sjetitelji p0zdravljam0 tebe,,0 realist0 brate prek0 drine

mkd

23.12.2008 10:59:08
P0ZDRAV NA P0SETITELITE

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 11:06:40
P0ZDRAV BRATE IZ MAKED0NIJE ZIVEL0 PRAV0SLAVLJE

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 11:08:43
MAKED0NIJ0 ZEMLJ0 MILA KE TE BRANIME

Ziky - Ć0nk@

23.12.2008 12:13:02
vic je super sa velikim P

T0mislav

23.12.2008 13:01:39
Crni hum0r je tv0ja gramatika - VIJERNA hahahahaha - - - VJERNA se kaze!

mkd

23.12.2008 13:22:00
SAM0 NAPRED PRAV0SLAVNI

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 14:12:39
Sl0mise me 0vi hem0r0idi. B0le brate.. lelee..

B0JHA KPAJIHA+

23.12.2008 14:13:40
A juce mi se vibrat0r zaglavi... Hitna P0m0c d0lazila da spasava. A b0le sade brate uuh..

KBSA-CAKI

23.12.2008 14:23:39
ja lijecim hemer0ide uspjesn0, grickam ih uz uvjet da p0slije sranya ne brise§ §upak. jel m0ze tak0???

KBSA-CAKI

23.12.2008 14:24:43
A juce mi se vibrat0r zaglavi... Hitna P0m0c d0lazila da spasava. A b0le sade brate uuh.. 0v0 je m0j k0mentar,p0dpis0 sam se p0gresn0!

KBSA-CAKI

23.12.2008 14:27:53
A 0n0mad mi se zaglavila flasa d0k sam pra0 gujcu d0sl0 mi mil0 pa sam ju zavuk0 u $upak,auuh al b0li.Fahr0 veli da 0n cest0 gurne flasu u x $upak, kad m0ze Fahrudin,m0ze i CAKI.

sl

23.12.2008 14:30:48
PR0BAJ NAGURATI K"RAC

KBSA-CAKI

23.12.2008 14:39:03
Selma naguracu ga tebi, znam da v0lis kitu k0 majmun bananu.

sl

23.12.2008 14:41:10
I JA H0CU SELMI

Poslao/Poslala