Sirće


Ode Mujo u bife, naruči salatu.
Pita konobar:
- "Gosp. Mujo, da li želite sirće u salati?"
Mujo kaže:
- "Čega?"
- "Pa sirće."
Mujo kaže:
- "Ne znam ja šta ti je to."
- "Ocat!"
Kaže Mujo:
- "Ne znam ocam!"

Janez
15.12.2008
2,93


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

18.12.2008 00:17:05
0v0m prilik0m zelim da p0zdravim d0br0namjern0g realistu i da mu nataknem hanumu na sp0l0vil0 ne bik bij0 prvi njeg0va hanuma se jhehbucka na0k0l0 d0k 0n 0cjenjiva vic0ve

a ti

18.12.2008 00:26:30
isp0d n0si se u tri phizde mame sv0je znas

srijemski granicar

18.12.2008 01:04:43
MUJ0 GLUPAVI B-ALJIJA...SIKI GA CETHNIKU

Alija Izmetbeg0vic

18.12.2008 02:29:16
Imali CAKI I REALISTA macku. CAKI ju je prilicn0 v0li0, ali REALISTA ju je mrzi0. 0dluci REALISTA da je se nekak0 0tarasi. Sk0nt'0 da je 0dnese i 0stavi negdje u naselju. T0 sljedeci dan, kad nijex bil0 CAKIJA i ucini. Vrati se kuci, kad tek st0 je us0 na vrata, ugleda macku na tr0sjedu. 0dluci 0n da je slijedeci dan 0dnese na drugi kraj grada. T0 i ucini. Vrati se kuci, kad ista slika ka0 preth0dn0g dana, macka na tr0sjedu. 0de 0n naredn0g dana u sumu kraj grada i 0stavi tam0 macku. Kad se vraca0, izgubi se. Medutim, ima0 je m0bilni te nazva CAKIJA. CAKI se javi, a REALISTA ga pita: - "Je li macka k0d kuce?" - "Je?" - "Daj mi je mal0..."

Alija Izmetbeg0vic

18.12.2008 02:55:05
knjaz p0kakim ti se u usta

knjaz sa karpata

18.12.2008 09:19:53
ja tebi u brk0ve k0munjar0

knjaz sa karpata

18.12.2008 09:20:28
ebal sem ti partizanku maru i celu njenu brigadu

Realista

18.12.2008 09:51:20
Za Merhunisu: Zb0g takv0g p0dviga, macku sm0 sve 0pr0stili i 0sta0 je k0d nas d0 sv0je prir0dne smrti, prije par g0dina. Sahranili sm0 ga ka0 insana: um0tali u rucnik, stavili u deblju kart0nsku kutiju i sahranili izvan naselja. Bil0 je i suza. I sada ga cest0 sp0minjem0 u vezi sa njeg0vim izuzetnim p0duhvat0m. 0sim t0ga, u m0j0j kuci i dv0ristu je pravi mali z00l0ski vrt: 0pet imam0 macka, cincilu, ptice, ribe, psa, pet suh0zemnih k0rnjaca (tri su tu već jedanaest g0dina; d0nijeli sm0 ih s K0rcule). Dvije su se prije pet g0dina izlegle u m0m dv0ristu, isp0d, za t0 p0sebn0 napravljen0g, kućišta sa pijesk0m, gdje je 0drasla zenka p0l0zila jaja. Sada m0jih pet k0rnjaca snivaju sv0j zimski san u sanduku sa sijen0m, 0dakle ce izaci tek u maju naredne g0dine, da se izn0va nesmetan0 krecu p0 dv0ristu. Imaju sv0ju zidanu kucicu, pravu prim0rsku, prilag0djenu za njih, k0ju mi je napravi0 i d0veza0 prijatelj s K0rcule. 0na je, ka0 i m0je k0rnjače, ukras dv0rista, u0stal0m, ka0 i drugi m0ji ljubimci... Srdacan p0zdrav!

knjaz sa karpata

18.12.2008 09:58:38
Jel mi k0 vidi0 vibrat0r? A cekajte m0zda mi je 0sta0 u...

Realista

18.12.2008 10:00:07
Janez, bas si pretjera0. Cuj, Muj0 ne zna st0 je sirce! Vic je, inace d0bar, ali je u glavn0j r0li treba0 biti, npr. neki Sl0venac (m0zda bas Janez).

knjaz sa karpata

18.12.2008 10:16:51
Janez je sin 0d kuhrwe.

knjaz sa karpata

18.12.2008 10:23:24
kradite vi sam0 nik,,zna raja tk0 je pravi KNJAZ SA KARPATA ZIVI0 KRALJ,,,ZIVILA SRBIJA neg bre,,brate realist0,halal vera,,na z00 vrtu

mkd

18.12.2008 11:09:57
KISELINA NA MKD

hamzibeg

18.12.2008 11:21:55
caki majmunchin0 traljava, dje si bi0 kad je grmil0 i kad je sijeval0??? 0dg0v0r: u p0drumu.

Draz0

18.12.2008 11:30:02
K0S0V0 IS SERBIA! Le K0s0v0 est Serbie! K0S0V0 JE SRBIJA! K0s0v0 ist Serbien! K0s0v0 is Servie! K0s0w0 t0 Serbia! 0 K0s0v0 e Servia! K0S0V0 ESTE SERBIA! K0s0v0 es Serbia! K0s0v0 ar Serbien! K0s0v0 je srbsk0!

Merhunisa

18.12.2008 11:32:03
Za Realistu Ja m0gu sam0 da ti zavidim. Mi sm0 uglavn0m imali macke - nek0 vrijeme i psa, ribice i cak papagaja - ali gdje ces psa u neb0deru? U zadnje vrijeme nemam0 ni macke, jer je ma*ka (82 g0dine) razvila alergiju na ziv0tin*sku dlaku. Mada gledam0 da kad g0d m0zem0 nahranim0 ulicne. U drugu ruku, i sestra i ja sm0 p0 in0stranstvima, kuci d0lazim0 tri-cetiri puta g0disnje, pa ne bi bil0 ni fer 0pteretiti maj*u za k0ji dan naseg mazenja s macama. A 0vdje, na "trul*m Zapadu", nema ni macaka ni pasa skitnica s k0jima bi se m0gl0 na ulici p0igrati... Mili0ni anegd0ta vezanih za sve macke, pse, zeceve i 0stale miljenike - iz prve, druge i trece ruke... P0zdrav.

Draz0

18.12.2008 11:33:51
*************************************** ***************************************** ******************************************** *********************************************** S VER0M U B0GA ZA KRALJA I 0TADZ8INU!!! *********************************************** ******************************************** *****************************************

dvije ljep0tice

18.12.2008 11:38:47
glup00 d0 b0la buahahhahahahahahhahaha

knjaz sa karpata

18.12.2008 11:48:38
di si na zapadu merhinisa

knjaz sa karpata

18.12.2008 12:02:42
a ljep0tice,,,0dakle vas dvije,,,u ist0 vrijeme

Poslao/Poslala