Bosanci....


Došla Fata i hoće da se ubije.
Nije bila sigurna, pa je nazvala 107 hot-line protiv samoubistva:
- "Dobar dan, dobili ste hot-line 107. Svi operateri su zauzeti, molimo pokušajte za koji sat."

4,33


Komentari:

Z.*)xxl

20.12.2008 01:04:25
smrtna slava hahahahah

B0JHA KPAJIHA+

20.12.2008 01:08:08
bezi idij0tu

Z.*)xxl

20.12.2008 01:11:21
sta je idi0tu ????

mujesira

20.12.2008 01:18:38
nina bil bila prcana, ha

B0JHA KPAJIHA+

20.12.2008 01:42:10
kazem idi se lechi krmak

KBSA-CAKI

20.12.2008 12:41:43
U pismu je naveden0 da će 0s0bi k0ja likvidira Greg0rijana 'Srpska 0sveta' platiti dva mili0na d0lara. MĐTER VAM J=BEM LJ!GAVU NI ZA HLJ=BA NEMATE!!! AUT0RU PISMA P0RUCUJEM DA STISNE M0SNJICE/VAGINU PA DA 0N/0NA URADI T0!

KBSA-CAKI

20.12.2008 12:44:18
000 LJ!GAVCI )))))) GAZDE VAM BILI TURCI )))) A JA VAM J=BAV0 MĐTER NA SVAK0M K0RAKU P0 CEJFU I MERAKU )))))

Mladić

20.12.2008 15:23:51
Z.*)xxl i KBSA-CAKI kak0 sam vam taslači0 majke,prcaju se k0 zečice!

Mladić

20.12.2008 15:25:01
prcaj sv0ju caki kad ti d0dje nenajavljen0 u g0ste!! (vidi vic BELAJ)

Z.*)xxl

20.12.2008 15:36:54
0j mladicu majmune sa grane j..bes phicku svje mile nane hahah

KBSA-CAKI

20.12.2008 15:36:58
000 LJ!GAVCI )))))) GAZDE VAM BILI TURCI )))) A JA VAM J=BAV0 MĐTER NA SVAK0M K0RAKU P0 CEJFU I MERAKU )))))

Mladić

20.12.2008 16:11:28
prcaj sv0ju z.*)xxl i ti caki kad ti d0dje nenajavljen0 u g0ste!! (vidi vic BELAJ)

Mladić

20.12.2008 16:15:24
000 LJ!GAVCI MU$LIJE )))))) GAZDE VAM BILI §RBI )))) A JA VAM J=BAV0 MĐTER NA SVAK0M K0RAKU P0 CEJFU I MERAKU )))))

Dunja

20.12.2008 17:03:28
VIDI 0V0G MAJMUNA K0PIRA TUDE TEXT0VE KRADE NIK0VE I P0NAVLJA S K0 PAPAGAJ SVIDA MU S VIC BELAJ TAJ VIC JE NAPIS0 NEKI C0BAN IZ SV0G ISKUSTVA A TI MU S DICIS ZAT0 ST0 S T0 I K0D TEBE DESIL0 K0 ZNA K0LIK0 PUTA I T0 SA ZNANJEM K0 JE ISP0D SUD0PERE

B0JHA KPAJIHA+

20.12.2008 17:04:58
N0Z ZICA SHREBRENICA P0ZDRAV SRBADIJI 0D SH0KADIJE SA V0JNE KRAJINE ZIVILA VELIKA EVR0PSKA KRALJEVINA SRBIJA

Mladić

20.12.2008 17:07:57
Dunja,u vicu se sp0minju DIMIJE....haal00..... D I M I J E E!

Mladić

20.12.2008 17:08:47
P0ZDRAV KNJAZU IZ U-S-D-a .... zapadne $rpske p0krajine!!!!

Mladić

20.12.2008 17:09:58
Hahaha ...j-be vas BELAJ .... mu$limanski brend!!!

Mladić

20.12.2008 17:27:01
Da se p0dsjetim0: B E L A J D0sa0 Muj0 pijan kuci. 0nak0 s vrata ugleda Fatu kak0 se naquzila u kuhinji, k0pajuci nest0 u pr0st0ru isp0d sud0pera. Pritrci j0j u dva k0raka, brze b0lje j0j 0dveze dimije i spusti ih d0 k0ljena, pa j0j ga zavuce zquza. Svrsi za par sekundi i d0k se Fata nije ni snasla, j0s j0j zavali jedan v0lej u quzicu, 0d cega 0na uleti isp0d sud0pera. Muj0 zad0v0ljn0 pripali cigaretu, uzme pivcinu iz frizidera, pa krene u dnevnu s0bu da se mal0 zavali. Kad kr0ci u s0bu, a 0n0 Fata sjedi i gleda TV. Stade Muj0, izbeci0 0ci, 0krene se 0k0 sebe, 0pet gleda u Fatu... - "Aman... Fat0, kad ti je 0n0 majka d0sla?" - "Nij~ b0lan m0ja, neg' tv0ja!" klap,klap,klap )))) brav0 za aut0ra vica!!!

Mladić

20.12.2008 17:30:55
eddy legend0,Belaj ti je vic milenijuma !!!

Poslao/Poslala