Lavovi


Dođe vlasnik staračkog doma i kaže penzionerima:
- "Ej bre, de ste lavovi!?"
Pitaju ga oni:
- "Jel ti mi to, Bogati ličimo na lavove?"
- "Ma jok, nego svaki put kad ja dođem, neko rikne."

4,53


Komentari:

KBSA-CAKI

21.12.2008 00:10:33
MuškĐrac k0ji želi u d0br0m zdravlju d0čekati 80. g0dinu, m0ra ispunjavati sljedećih devet kriterija: 1. da bude 0ženjen; 2. da nema p0većanu tjelesnu težinu; 3. da ima n0rmalan krvni pritisak; 4. da bude u d0br0j fizičk0j k0ndiciji; 5. da ima više ili vis0k0 0braz0vanje; 6. da ima šećer u krvi u granicama n0rmale; 7. da izbjegava prek0mjern0 un0šenje alk0h0la; 8. da ne "DIMI"; 9. da ima niv0 h0lester0la u granicama n0rmale. KNJAZE TI NE ISPUNJAVAS NI JEDAN USL0V ST0 ZNACI DA CES AK0 B0G DA USK0R0 NAPUSTITI 0VAJ SVIJET I 0TICI U PAKA0 !!!

KBSA-CAKI

21.12.2008 00:13:50
000)))) LJ!GAVCI ))))) J=BASE VAS TURCI )))) A MEDJU NJIMA JEDAN PASA )))) DRAGA MU SVAKA MĐTER VASA )))))

B0JHA KPAJIHA+

21.12.2008 00:56:23
MuškĐrac k0ji želi u d0br0m zdravlju d0čekati 80. g0dinu, m0ra ispunjavati sljedećih devet kriterija: 1. da bude 0ženjen; 2. da nema p0većanu tjelesnu težinu; 3. da ima n0rmalan krvni pritisak; 4. da bude u d0br0j fizičk0j k0ndiciji; 5. da ima više ili vis0k0 0braz0vanje; 6. da ima šećer u krvi u granicama n0rmale; 7. da izbjegava prek0mjern0 un0šenje alk0h0la; 8. da ne "DIMI"; 9. da ima niv0 h0lester0la u granicama n0rmale. ISLAMSKA TER0RIST0 CAKI TI NE ISPUNJAVAS NI JEDAN USL0V ST0 ZNACI DA CES AK0 SHEJTAN DA USK0R0 NAPUSTITI 0VAJ DUNJALUK I 0TICI U DZEHENEM !!!

šejtan

21.12.2008 14:12:29
caki željn0 čekam takve $upke k0 št0 si ti!

šejtan

21.12.2008 14:18:12
CAKIJEVA žena žali se d0kt0ru: - D0kt0re, čim legnem 0dmah zaspim. Jel t0 nešt0 0zbiljn0? -Ne, sam0 trebate da pr0mjenite muža! HIHIHIHIHIHIHI.................. prc,prc pac0ve

šejtan

21.12.2008 14:19:11
B E L A J D0sa0 Muj0 pijan kuci. 0nak0 s vrata ugleda Fatu kak0 se naquzila u kuhinji, k0pajuci nest0 u pr0st0ru isp0d sud0pera. Pritrci j0j u dva k0raka, brze b0lje j0j 0dveze dimije i spusti ih d0 k0ljena, pa j0j ga zavuce zquza. Svrsi za par sekundi i d0k se Fata nije ni snasla, j0s j0j zavali jedan v0lej u quzicu, 0d cega 0na uleti isp0d sud0pera. Muj0 zad0v0ljn0 pripali cigaretu, uzme pivcinu iz frizidera, pa krene u dnevnu s0bu da se mal0 zavali. Kad kr0ci u s0bu, a 0n0 Fata sjedi i gleda TV. Stade Muj0, izbeci0 0ci, 0krene se 0k0 sebe, 0pet gleda u Fatu... - "Aman... Fat0, kad ti je 0n0 majka d0sla?" - "Nij~ b0lan m0ja, neg' tv0ja!"

KBSA-CAKI

21.12.2008 14:19:21
Američka ambasada u BiH 0štr0 je 0sudila kampanju pr0tiv američkih dipl0mata i istakla da prvi rezultati istrage p0kazuju da je pism0 uputi0 p0jedinac k0ji se predstavlja ka0 grupa i k0ji "nema nikakvih m0gućn0sti da ispuni sv0je 0dvratne prijetnje", niti "ima sredstava da nek0me drug0m plati izvršenje gnusn0g akta naveden0g u pismu". TIPICN0 LJ!GAVSTV0!!!

salgija

21.12.2008 14:40:07
JA V0LIM DA PUS1M K*RCINE. JA SAM P=D=R. I NA KRAJU UVIJEK 0LIZEM VASE DUPE I P0JEDEM G0VNA. JAMI

KBSA-CAKI

21.12.2008 14:48:41
000)))) LJ!GAVCI ))))) J=BASE VAS TURCI )))) A MEDJU NJIMA JEDAN PASA )))) DRAGA MU SVAKA MĐTER VASA )))))

Merhunisa

21.12.2008 15:13:33
CAKIJEVA žena žali se d0kt0ru: - D0kt0re, čim legnem 0dmah zaspim. Jel t0 nešt0 0zbiljn0? -Ne, sam0 trebate da pr0mjenite muža! HIHIHIHIHIHIHI.................. prc,prc pac0ve

Merhunisa

21.12.2008 15:14:27
caki,k0lik0 imas g0dina? 11 ili 13

B0JHA KPAJIHA+

21.12.2008 15:15:28
ima 9

devil

21.12.2008 15:22:02
Ulazi caki u kucu, n0si 0vcu 0k0 vrata i pred hanum0m kaze: - "Vidis ti sta ja m0ram hebat kad ti imas glav0b0lju!" A hanuma ce: - "Sta si rek0,caki" A caki ce na t0: - "Ma ne g0v0rim tebi neg0 0vci!"

devil

21.12.2008 15:23:39
caki,nezab0ravi da 0bujes cizme znas 0n0: n0gice u cizmice hahahaha...... 9 g0dina....intelektualn0 izgldedas pun0 mladji

KBSA-CAKI

21.12.2008 15:29:58
ja imam cizmice sa strumpf0vima,lijepe plave(prave muske)

salgija

21.12.2008 16:19:54
EU i löser krainu vlasi jeli takö istina vrijedja, smrdite, zute gace, zvöncici, fuj vidi se pö ispisanöm kö je hömö , köme je macan u glavi i ustima i naravnö nastavi papa j gaj

EU

21.12.2008 16:50:49
j0j SALGIJA k0ji si ti m0r0n. nema smisla sa vama balkancima razg0varat. c0ban si bi0 i c0ban ces 0stat. idi pa j=bi sv0je 0vce i k0ze. A nedelj0m nabi u dupe sv0ju kravu i m*mu, mamlaze jedan balkanski.

salgija

21.12.2008 17:49:00
EU pa ja s töböm i ne razgövaram negö se dövikujem jer ti si balkan böj i smrdis na znöj, a kada pijes kahvu ti sebi ubacis papak öd svinje i ödjeca ti je öd najlöna takö da vöda nemöze da prödrije dö tvög tijela.tlikö ö vama-kra i övcama

B0JHA KPAJIHA+

21.12.2008 18:02:25
salgija,,chibe

salgija

21.12.2008 18:08:32
löser kraina znaci ipak te je pögödila istna.znas ti sta znaci vöda i sapun?

Poslao/Poslala