Kletve


- Koja je najgora kletva Englezima ovih dana?

- Dabogda ti došao Hrvat u goste.

COOL BOY
08.02.2008
3,09


Komentari:

Mrk0je

09.02.2008 00:54:30
caki krmchin0 sestri ti ga uteram u p0 shuhphka

SELIM PASA-CAKI

09.02.2008 01:59:10
SELIM PASA-CAKI 2008-02-08 01:14:50 Šef francuske dipl0matij= Bernar Kušner izjavi0 je danas da će Evr0pljani "usk0r0" d0nijeti 0dluku 0 budućn0sti K0s0va. AL CE BITI BAKLJAVE DA SE KRKA SELIM PASA-CAKI 2008-02-08 01:10:04 B0ZIJA KAZNA " U SLJIVIKU KRAJ LIVADE"........ Nin0slav K0mnen0vić (34) iz Prijed0ra izvrši0 je sam0ubistv0 pucnjem u glavu iz aut0matske puške, rekla je načelnik 0djeljenja za pat0l0giju prijed0rske 0pšte b0lnice Nik0lina Balaban. - Ulazna rana je u usn0j šupljini, a izlazna na tjemen0j k0sti. Smrt je nastupila usljed 0štećenja m0ždanih struktura, rekla j= Balaban. K0mnen0vić je sam0ubistv0 izvrši0 sin0ć sjedeći nasl0njen na drv0 u v0ćnjaku iznad sv0je p0r0dične kuće u Ljubiji. SELIM PASA-CAKI 2008-02-08 00:49:44 al ce da se dpka p0 zatv0ru hihihihihihihihihi...... SELIM PASA-CAKI 2008-02-08 00:48:37 CECA PRITV0RENA RADI MUTNIH RADNJI SA "0BILICEM" 0D DANAS ZATV0RENICI CE D0BITI SVJEZE MLIJEK0 SVAK0 JUTR0,M0ZE TA MUZARA P0DMIRITI CIJELI "BE0GRADSKI PASALUK" hihihihi........

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 11:06:00
caki p0turceni srbine cukundjed ti se 0krece u gr0bu

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 12:17:10
+

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 12:30:08
P0TURICE ILI P0D N0ZJ ILI IH P0SRBITI J0PET IZB0RA DRUG0G NEMA

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 12:41:55
PREKRSTIL0 SE DESET CLAN0VA MUSLIMANSKE P0R0DICE manastir 0str0g k0d Niksica p0slednjih g0dina cuven je i p0 t0me st0 se u njemu sve cesce krscavaju i vernici muslimanske 8vjer0isp0vesti,k0ji 0vdje mas0vn0 d0laze na p0kl0njenje cud0tv0rnim m0stima Vasilija 0str0shk0g.G0disnje vise 0d dvadeset muslimana predje u prav0slavnu vjeru. Deset clan0va p0r0dice Petr0v iz Niksica krsten0 je u manastiru 0str0g., a 0bred je 0bavljen u crkvi svet0g mucenika Stanka, krsti0 ih je svestenik Mirash B0g0vac a kuma je 8bila Senka Durut0vic.

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 12:48:17
majka djece muslimanka Hadija primila je prav0slavnu Hriscansku vjeru i d0bila krsten0 ime Dijana. u manstiru su Dijana i Laza krstili 4 sina i 5 kceri, Ta svecan0st je privukla veliku paznju i rad0znal0st vjernika k0ji su 8sa velikim interes0vanjem p0smahtrali "mas0vn0" krstenje. k0ja u 0v0m manastiru nijesu rijetk0st. p0sebn0 sub0t0m i nedjelj0m kada u 0str0g p0hrli pet d0 deset hiljada vjernika prav0slavne i muslimanske 8vjer0isp0vesti sa svih strana

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 13:21:21
DV0R DA DV0R DALEK0 A JA 0KASNI0 H0CU L" STICI DJE SAM NAUMI0 NAUMI0 U KRAJINU R0DE TAM0 DJE SE LJUTE B0RBE V0DE UN0 V0D0 I TE TV0JE VRBE NECES NECES VISHE 0DN0SITI SRBE DV0R NA UNI DV0R NA UNI CRKVICA NA BRIJEGA T0 JE MJEST0 T0 JE MJEST0 DJE SE SRBI LEGU

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 13:24:30
REPUBLIKA SRBSKA U SRBIJI AK0 K0S0V0 PR0GLASI NEZAVISN0ST

JA

09.02.2008 13:33:20
E NEM0ZE.... NITI RS U SVRABIJU NITI DV0R M0ZE BITI VISE SRPSKI DV0R JE HRVATSK0 SEL0 U K0JEM SU D0 1990 ZIVJELI SRBI. 0NDA SU D0SLI MAJMUNI IZ 0TADZHBINE ZAGADILI SRBE KA0 ST0 JE HITLER ZAGADI0 AUSTRIJANCE. DANAS JE PR0SJEK 67 G0D I RASTE. ZA 20 G0DINA VISE NECE BITI SRBA U DV0RU. ZA T0 TREBAJU ZAHVALITI CIKA SL0BI, MAJMUNU SESELJU I 0STAL0M BJEL0SVJETSK0M 0TPADU K0JI SEBE NAZIVAJU K0ZMICKIM NAR0D0M. A ZA T0 NIJE KRIV HRVATSKI NAR0D. KRIVI SU KNJAZEVI SA KARPATA, NIK0LE I 0STALA CETHNICKA ZGADIJA.

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 13:46:35
MA DAJ CUTI, JEL TE K0 SHTA PITA0, JAVI SE KAD TI SE NEK0 0BRATI JEL SU I ZA JASEN0VAC KRIVI SRBI IZ SRBIJE JEL SU USHATSHE 8BILI SRBI IZ SRBIJE SHUTI 0CA LI TI NACISTICHK0G EV0 U DRAKULICIMA SE P0MEN 0DRZJAVA ZRTVAMA UHSTASK0G P0K0LJA, NAVRNI

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 13:47:32
ZAPAMTI REPUBLIKA SRBSKA I KRAJINA CE 0SVANUT U SRBIJI SA DV0R0M I UN0M SKUPA

čika njutn

09.02.2008 14:17:00
ahahahahahahahahhahah trebali bise smijat jeli

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 14:18:54
UMRLA 1995 P0BJEG0SE "JUNACI" SKRIVAJUCI SE IZA IZBEZUMLJENIH BABA....A 0D V0JSKE 10 PUTA SLABIJE NA0RUZANE, ALI SA MYDIMA MAL0 JACIM NEG0 U K0ZMICK0G NAR0DA....

V0NJA KRAJINA

09.02.2008 14:20:23
Samö "mala" greskica, ne radi se ö Muslimanima vec ö grupi Röma sa Brlje. hahaha 0ni i takö i takö pripadaju vama - önakö, gen&tski.hahahaha

V0NJA KRAJINA

09.02.2008 14:20:56
Pitanje je dali su i öni htjeli sa vama?

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 14:33:26
B0JHA KPAJIHA+ 2008-02-09 14:18:54 UMRLA 1995 P0BJEG0SE "JUNACI" SKRIVAJUCI SE IZA IZBEZUMLJENIH BABA....A 0D V0JSKE 10 PUTA SLABIJE NA0RUZANE, ALI SA MYDIMA MAL0 JACIM NEG0 U K0ZMICK0G NAR0DA.... musliman je musliman, p0 Q"ranu, brat je 8bratu, bez 0bzira na b0ju k0zje(0V0 K0 DA JE MUHAMED PREPISA0 IZ BIBLIJE, AL AJDE) INACHE, PRAV0SLAVLJE JE 8B0GATIJE ZA DESET DUSHA

Mahir*

09.02.2008 17:43:30
Sran)e.

Mahir*

09.02.2008 17:47:01
Selma?

Selma

09.02.2008 18:14:28
Mahireee)))))))))))))))))))))))))

Poslao/Poslala