Kletve


- Koja je najgora kletva Englezima ovih dana?

- Dabogda ti došao Hrvat u goste.

COOL BOY
08.02.2008
3,09


Komentari:

N0KIA

09.02.2008 20:24:29
srbija k0 n0kia svake g0dine sve manji m0del

N0KIA

09.02.2008 20:25:27
N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA N0KIA

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 20:27:40
HERCEGBQSNA U SASTAVU VELIKI SRBIJE

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 20:56:40
DA SAM PTICA LASTAVICA DA 0DLETIM D0 UZJICA I DA CUJEM KAK0 TARA SA AVAL0M RAZG0VARA DA U MACVI VIDIM NJIVE I RATARE KAK0 ZJIVE DA P0GLEDAM NISH I VRANJE SEVDALINSK0 MIL0VANJE K0LIK0 JE P0M0RAVLJE J0S JE VECE TV0JE SLAVLJE K0LIKA JE SHUMADIJA J0SH SI LJEPSHA I MILIJA 0J SRBIJ0 LEP0TIC0 SVI GRAD0VI I SVA SELA TV0JE REKE BISTRA VRELA SVE PLANINE I RAVNICE T0 SU TV0JE DIVN0 LICE 0J SRBIJ0 LEP0TICE

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 21:00:53
HAJM0 BRATE ZAPJEVATI D0 GRMECHA DA SE CHUJE D0 PR0MINE I DINARE PJESMA NEKA 0DJEKUJE PJEVA0 BIH 0SAM DANA VESELA BI DUSHA BILA DA SAM TAM0 DJE JE SANA KRAJIN0 MAJK0 MILA

JA

09.02.2008 22:27:07
I SUPHAK TV0JE MAME JE SRBIJA, PA SE AJDE TAM0 MAL0 SAKRIJ BIJEDNICE. KAD IZADJES TV0JA CE 0TADHZBINA BITI J0S MANJA U STVARN0STI, A VECA U TV0J0J GLAVI. KA0 TUM0R, U0STAL0M.

SELIM PASA-CAKI

09.02.2008 23:06:33
- K0ja je najg0ra kletva Srbima 0vih dana? - Dab0gda ti d0ša0 TACHI u g0ste. hihihihi.....

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 23:10:45
0CA CU TI TASLACHITI 0CHINSK0GA SJEME LI TI NACISTICK0 ZATR0VAN0

NAJLA

09.02.2008 23:21:04
MA ŠTA STE SE SVI NAPALILI NA SRBIJU!

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 23:25:23
0J UHTASHE UHTASHE JEXBEM0 VAM SVE VASHE JEXBEM0 VAM VASHEG TICA ANTU PAVELICA 0J BALJIJE 8BALJIJE IZGINULI SHT0 PRIJE IZGINULI PRIJE SABAHA U IME A!!AHA 0J SHIPTARI SHIPTARI GINUT CETE P0N0V0 AK0 0PET P0KUSHATE 0TJETI K0S0V0

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 23:27:39
CHUJU LI UHSTASHKI GAD0VI D0K KLICHU SRBSKI SIN0VI NIKAD NECE BITI UHSTASKI BALKAN 0STAT CE VAM SAM0 NE0STVARENI SAN

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 23:35:36
0d M0jk0vca pa d0 Batajnice 0stre Srbi jatagane, k0 8njih0vi preci slavni da p0kazu k0 je glavni! Ajm0 brac0 k0 ce prvi da pijem0 thurske krvi! Crn0g0rci mrki vuci nem0gu vam nista 8turci, mjest0 drva i badnjaka g0re glave 0d turaka

B0JHA KPAJIHA+

09.02.2008 23:57:51
BATERIJ0 BATERIJ00 BACI SVETL0 JACE I 0BASJAJ I 0BASJAJ MIN0BACACHE NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 DRUG0G BATALJ0NA 0 TEBI SE PRICHA NA SVA ZV0NA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 U B0J HITAJ MILA TI SI SRBSKA TI SI SRBSKA ARTILJERIJA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA

Tin Ujevic

10.02.2008 00:36:04
Akö si j&bac kö pesnik öseci si Qrac

Tin Ujevic

10.02.2008 00:37:07
Nestö nisam siguran gde önö bi Möjkövac? Da nije u Albaniji?

Tin Ujevic

10.02.2008 00:39:02
Möj serönja i ti ustaö iz mrtvih, a bölje da nisi, da ne gledas srbsku tragediju, kakö gubite Kösövö

Radöjkö

10.02.2008 00:39:57
ja se bas radujem, nek ide i nij$ bilö nase.

Radöjkö

10.02.2008 00:41:05
i da da ne zaböravim, M0JSER0NJA, iziö ti ötac qöwnö.

PRDEKANA

19.02.2008 19:26:51
UH! TI BQKCA!

cica

04.03.2008 10:36:11
STQ HRVAT?NEGLEDAM TV PA NEZNAM.HAHAH

Poslao/Poslala