Anketa


Nakon što su proveli anketu među američkim ženama i pitali ih "Da li bi spavali sa predsednikom Klintonom?", 82% su odgovorili "Ne, nikad više!"

Pljule
17.05.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala