U autobusu


U autobusu kondukter se obraca jednoj zeni:
- "Molim vas da platite kartu i za dijete."
- "Zar za ovu bebu?"
- "Onda je, molim vas, uzmite u krilo."
- "Zar ovolikog klipana??"

Boban 51
22.12.2005
4,50


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala