Grbavi i mucavi


Ulašao tip u bus i prilazi do prvog slobodnog mjesta.
Mucavi: "JJJJJeel sssslobodno?"
Grbavi: "Slobodno nego šta."
Sjede on sav sretan kad ga ovaj upita,
Grbavi: "Jel faco, đe si ti po'šo?"
Mucavi: "Ma iiiddem u vvvvečernju šššškollu."
Grbavi: "Ma štaš ti u školi, ti dobro mucaš i bez škole."
Mucavi: "A đđđđe si ti kkkrennn'o?"
Grbavi: "Ma idem da se slikam za pasoš."
Mucavi: "DDDDobro vvvodi raačunnna kkkkako ćes stati kkkad se bbudeš ssslikao."
Grbavi: "A što?"
Mucavi: "Pa ddda mmmožžžeš zatvoriti pasoš."

mmbos
04.08.2000
3,73


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala