udvaranje


Gospodin ulazi u svoj omiljeni restoran i sjedne na uobičajeno mjesto. Baci pogled na cijeli restoran i ...... vidi prekrasnu ženu, koja sjedi sama za stolom blizu njegovom.

Gospodin pozove konobara i zamoli ga da prekrasnoj ženi odnese bocu najboljeg i najskupljeg vina s vinske liste restorana.
Muškarac je bio uvjeren da je, ukoliko ona prihvati njegovu gestu, pred njima veoma zanimljiva i obećavajuca večer.

Konobar odnese bocu vina za ženin stol i kaže joj:
- "Ovo je ljubazna gesta gospodina koji sjedi za onim stolom" - i pokaže na njega.

žena pogleda bocu veoma hladno i s visoka i odluči poslati poruku gospodinu. Pripremi papirić i da ga konobaru, koji ga odmah odnese gospodinu.

Na papiriću je pisalo:
"Da bih ja prihvatila bocu vina koju ste mi Vi ljubazno ponudili, trebali biste u garaži imati Mercedes, u banci milijun dolara i u hlačama 20 centimetara!"

Nakon što je pročitao poruku, gospodin odluči odgovoriti. Pripremi papirić i da ga ljubaznom konobaru, kako bi ga ovaj predao gospođi. Na njegovom je papiriću pisalo:
"Da bih izasao u susret Vašoj ljubaznoj zamolbi, mogao bih, eventualno, prodati moj Ferrari Modena, pa čak i moj Rolls-Royce, tako da mi u garaži ostane samo Mercedes 600SEL. Mogao bih investirati ili pak donirati 19 od 20 milijuna dolara, koje držim na računu u banci. Ali,.... ni za što na svijetu, pa čak ni za tako lijepu i privlačnu ženu kao što ste Vi, ne bih odrezao 5 centimetara onoga što imam u hlačama! Budite tako ljubazni i vratite mi moje vino!"

ivan_granić
15.05.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala