ĆELAVOST


ŠTA JE TO ĆELAVOST PO DIJALEKTIČKOM MATERIJALIZMU?
TO JE PREOBRAŽAJ GLAVE U GUZICU : PRVO PO FORMI PA POTOM I PO SADRŽAJU !

ferko
24.04.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala