karadžić


Uhitila policija Karadžića i stavili ga u zatvor s gubavcem. Nakon par dana otpadne gubavcu noga, a on je baci kroz prozor. Nakon par dana otpadne mu i druga, pa i nju baci kroz prozor. Drugi tjedan otpadne mu i ruka, pa gubavac baci i nju kroz prozor. Tad Kutle poviče nostalgično: -E, blago tebi! Još malo pa si vani.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala