Ludnica


- "Koji je najkraći put do ludnice?"
- "SKRENEŠ !!"

Fors
12.07.2008
3,75


Komentari:

Magistar

15.07.2008 00:21:24
T0 je istina!

SElma

15.07.2008 00:24:40
hahaha

Magistar

15.07.2008 00:26:40
Selma,znas li ti 0nu :Putuj Selma i ne naginji se kr0z pr0z0r!

Alija Izmetbeg0vic

15.07.2008 01:49:18
realist0 m0lim ti se isamaraj mi testise jezik0m HAHAHAHAHAHAHA

emi fe

15.07.2008 02:08:18
ne k0ntam plavutan san

Alija Izmetbeg0vic

15.07.2008 02:33:42
slavk0 pussy 0blizi mi analni 0tv0r

Realista

15.07.2008 09:00:18
Tak0 je F0rs! Lijep p0zdrav za tebe, Asa, Magistra, Selmu, Amelu, Planinku, SCG*, Al Kharama, Cicu, Mujesiru, Najlu, emi fe ... i druge n0rmalne.

SIVI PIN0t

15.07.2008 09:03:28
nije l0se.

kem0 lik

15.07.2008 09:34:56
znadem ja njih pun0 k0ji idu direkt i t0 bez uputnice jedan je i caki djepar0s nadam se da se nafatir0 za 0dm0r,hihihi

Julia

15.07.2008 09:35:04
0nak0.

mustaffa

15.07.2008 13:00:28
fala b0gu da nije 0 muji i hasi i piramidi

k0tur-bane

15.07.2008 14:18:12
i 0 chuk n0rrisu,g0fnarija teska

Cile

15.07.2008 14:37:00
Fantasticn0 F0rs. Pravi vic. P.S. Kad si zadnji put 0pr0 n0ge? Smrdis k0 pr0liv.

k0tur-bane

15.07.2008 14:44:51
Ala §upka.cile §ta ti bi? h0sh i ti u ludaru ima u jank0miru m0sh prek0 reda.tebe ce sigurn0 uzeti bez pregleda.

Cile

15.07.2008 14:49:13
Izvini F0rs, t0 je sam0 m0j smisa0 za hum0r, nadam se ne shvatas 0zbiljn0. A i za0 mi je ak0 si p0vridjen

Cile

15.07.2008 14:51:05
I pr0st0 recen0 dalek0 je t0 0d 0n0g najb0ljeg vica BELAJ.

Cile

15.07.2008 14:51:39
Al ev0 ti trica za vic.

Cile

15.07.2008 15:02:57
I kiss za kehvu.

Smaj0 BH

15.07.2008 15:05:51
0vaj F0rs ima smisa0 za hum0r ka0 Bajr0 ljubavi za mahter.

Manuela

15.07.2008 15:06:54
Definitivn0 je puka0. Nije se dug0 0mrsi0 i d0sl0 mu pameti.

Poslao/Poslala