Skijanje


Pita Haso Muju:
- "Kako ti Fata skija?"
- "Ko grom, svaki put u drugo drvo."

ja
07.02.2008
3,99


Komentari:

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 00:15:44
BATERIJ0 BATERIJ00 BACI SVETL0 JACE I 0BASJAJ I 0BASJAJ MIN0BACACHE NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 DRUG0G BATALJ0NA 0 TEBI SE PRICHA NA SVA ZV0NA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 U B0J HITAJ MILA TI SI SRBSKA TI SI SRBSKA ARTILJERIJA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA 0d M0jk0vca pa d0 Batajnice 0stre Srbi jatagane, k0 8njih0vi preci slavni da p0kazu k0 je glavni! Ajm0 brac0 k0 ce prvi da pijem0 thurske krvi! Crn0g0rci mrki vuci nem0gu vam nista 8turci, mjest0 drva i badnjaka g0re glave 0d turaka CHUJU LI UHSTASHKI GAD0VI D0K KLICHU SRBSKI SIN0VI NIKAD NECE BITI UHSTASKI BALKAN 0STAT CE VAM SAM0 NE0STVARENI SAN 0J UHTASHE UHTASHE JEXBEM0 VAM SVE VASHE JEXBEM0 VAM VASHEG TICA ANTU PAVELICA 0J BALJIJE 8BALJIJE IZGINULI SHT0 PRIJE IZGINULI PRIJE SABAHA U IME A!!AHA 0J SHIPTARI SHIPTARI GINUT CETE P0N0V0 AK0 0PET P0KUSHATE 0TJETI K0S0V0

Radöjkö

10.02.2008 00:50:11
Möjkövac je u Albaniji mamlaze. hahahaha

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 01:00:31
ubij se antihristu

Z.*) xxl

10.02.2008 01:46:16
pi"da mu ma"ina j0s nije 0pametnij0..

SELIM PASA-CAKI

10.02.2008 01:48:57
- K0ja je najg0ra kletva Srbima 0vih dana? - Dab0gda ti d0ša0 TACHI u g0ste. hihihihi.....

SELIM PASA-CAKI

10.02.2008 01:49:58
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ)))))))))) LJ!GAVI J=BEM LI VAM MĐMICU ZGUBAVU ))))))) hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

10.02.2008 01:51:20
K0s0vski mediji 0bjavili su, p0zivajući se na dipl0matske izv0re, da j= Bruxelles 0d0bri0 K0s0vu da 17. februara pr0glasi nezavisn0st k0ja bi stupila na snagu u martu... hihihihihihihihihi.......

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 02:39:43
MEDIJI U SVIJETU 0BJAVLJUJU RASTURANJE DEJT0NSKE BiH, SRBI PRAVE REFERENDUM 0 0DCEPLJENJU REPUBLIKE SRBSKE I PRIKLJUCENJE SRBIJI HRVATI H0CE SV0JU AUT0N0MIJU U BiH, H0CE JE I ABDICEVCI, ZATIM PRIKLJUCENJE ABDICEVE B0SHANSKE KRAJINE SRBIJI

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 02:55:51
JA U B0RBI G0RI BUK0VICA A NA TEBI BJELA VJENCHANICA JA U B0RBI GINU BRACA M0JA TIJEH DANA BILA SVADBA TV0JA J0SH SE SJECAM TIJEH DANA TV0JE SVADBE M0G MEGDANA SACUVAH SE 0D UHSTASHA UMIREM 0D TV0JIH RANA

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 02:56:45
U PLAMENU G0RI R0DN0 SEL0 A TI BIJEL0 0BUKLA 0DJEL0 SLIKAJU TE I PRINCEZ0M Z0VU A JA KRVARIM U R0VU J0SH SE SJECAM TIJEH DANA TV0JE SVADBE M0G MEGDANA SACUVAH SE 0D BALJIJA UMIREM 0D TV0JIH RANA SHCE0 SAM TI D0CI U SVAT0VE NISAM M0GA0 IZDATI DRUG0VE ZAHVALI SE B0GU SHT0 SI ZJIVA TIJEH DANA BILA 0FANZIVA J0SH SE SJECAM TIJEH DANA TV0JE SVADBE M0G MEGDANA SACUVAH SE 0D DUSHMANA UMIREM 0D TV0JIH RANA

JA

10.02.2008 03:22:24
PAVELICU KUHRVIN SINE GDJE SU SRBI IZ CAPLJINE? 0TPLIVASE NIZ NERETVU N0SE P0ZDRAV KRALJU PETRU....

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 04:55:37
STIG0 P0ZDRAV KRALJU PETRU SHT0 MU P0SLAT NIZ NERETVU KRALJ SE PER0 0DMAH DIZJE I SA NJIME CIJELE DIVIZIJE NA UHSTASHKU KRENUSE STJ0KU DA P0BIJU MARVU HITLER0VU AK0LI IMA ZJIV0GA UHSTASHE NEKA RECE SHT0 UCHINISE K0MITE P0 SHUMAMA B0HSNE I LIKE DRAZJINE SU CHETE I 0DREDI SVAKI 0DRED PET ILJADA DUSHA SADA CE SRBSTV0 DA ZAPUCA

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 04:57:46
PARTIZAN SAM TIM SE DICHIM T0 NEM0ZJE 8BIITI SVAK I UMHRIJETI ZA SL0B0DU M0ZJE SAM0 DIV JUNAK

Srbin

10.02.2008 15:08:56
pa ja, mi ce se svi rascepamö, pösebnö vöjvödina, sumadija, uzicki kraj i na ön& thurku u sandzak ce damö autönömiju.

Srbin

10.02.2008 15:10:02
a kakö ti lepö pöjes iz vöjne krajine bivse, hajd jös malö kewe ti

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 15:57:38
sanjaj p0turic0, sanjaj, al kad se pr0budis ke da vidis jednu cevchugu uprenu v tv0ju glavu

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 17:38:12
+

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 17:44:04
U STAR0M KAPUTU JEDNA SLIKA ST0JI SLIKALI SE DAVN0 KRAJISHNICI M0JI T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA TA JE SLIKA MENI K0 IK0NA SVETA RASULA SE BRACA NA SVE STRANE SVIJETA T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA GLEDAM STARY SLIKU A SUZA MI KRECE SJECANJE NA BRACU IZBLEDITI NECE T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA

B0JHA KPAJIHA+

10.02.2008 17:50:28
Z0RA SVICE SRCE MI SE SLAMA STARA MAJKA NA 0GNJISTU SAMA DJE SI PTIC0 BILI ME P0NJELA DA NADLETIM IZNAD R0DN0G SELA LUTAM SVJET0M I TUGUJEM SELE DJE JE GRMEC DJE SU VITE JELE VJETAR DUVA TARABU 0B0RI K0 DA STARY MAJKY 8RAZG0V0RI JA ZATVARAM JA ZATVARAM KAFANE P0 BECU AAAJ00J M0JA KUC0 NA GRMECHU

Crni b0mbarder

10.02.2008 17:53:15
Ev0 jedan vic: -Mama mi se preudala i n0vi tata me uci da plivam. -Jel' ? Pa, kak0 se snalazis? -0dlicn0! Vec sam nauci0 da se sam izvucem iz dzaka...

Poslao/Poslala