Logika u krug


- Što više učimo-više znamo;
- Što više znamo-više zaboravljamo;
- Što više zaboravljamo-manje znamo;
- Što manje znamo-manje zaboravljamo;
- Što manje zaboravljamo-više znamo!

dud@
01.07.2007
3,79


Komentari:

kvertis

08.11.2009 21:42:03
Jeeea! :)

aa

17.03.2012 22:22:16
hahaha

Poslao/Poslala