černobilske jabuke


Prodavačica na pijaci viče:
- "Černobiljske jabuke, černobiljske jabuke!"
Prilazi joj čovjek i pita je:
- "Da li si ti ženo, normalna? Zašto govoriš da su jabuke černobilske? Ko će ti kupiti takve jabuke?"
Odgovara žena:
- "Aaa, kupuju, kupuju, neko za zeta, neko za svekrvu, neko za snaju, Srbi za Albance, Hrvati za Slovence, kupuju, kupuju."

titoforever
10.02.2009
3,99


Komentari:

mina-P

16.02.2009 00:28:36
caki,h0s i ti ednu jabuku?

emi fe

16.02.2009 00:58:24
a ja kupujem za naseg alijicu IZMETbega :D =)

Realista

16.02.2009 11:52:15
D0bra f0ra. Kupuju, kupuju, neg0 sta! Na Balkanu se sve kupuje i str0g0 je namjensk0.

krep0 dab0gda

16.02.2009 23:43:57
majki vam ga mu§lim. 2009-02-16 23:35:12 Imam iz sela Gluhe Buk0vice k0d Travnika u centraln0j B0§ni, Rešad 0merh0džić, 0suđen je na zatv0rsku kaznu 0d 18 mjeseci zb0g seksualn0g zl0stavljanja deset0g0dišnje dev0jčice na čas0vima vjer0nauke . 0merh0džić je 0ptužen da je 0dv0di0 učenice vjer0nauke u udaljen0 planinsk0 sel0 i seksualn0 ih zl0stavlja0. STA VELIS NA 0V0 CAKI PED0FILCUG0!!!???

cica

25.02.2009 04:53:42
d0bra f0ra

pjkjdty

05.04.2009 22:30:19
xaxaxaxaxaxaxaxaxaxa, radiaktivne jabuke!

fasista

06.05.2009 13:23:46
extra¸vic

emily&mic

12.05.2009 11:36:31
0v0 naprednija verzija snjeguljice hehe

Poslao/Poslala