Makedonci i Grci


Izmislili Grci sex i seksaju se oni tako 5 vekova. Potom Aleksandar Makedonski ih osvoji i reče im da to isto mogu da rade i sa ženama!

sladjan
19.01.2009
2,96


Komentari:

chick

24.01.2009 03:03:29
0j dbilu, Aleks. Mak. je i bi0 Grk p0rekl0m, drug0 bas je 0n taj st0 ce da ih savetuje kak0 da se seksaju sa zenama! A m0gu da ti 0becam da takva neznalica nece bas da privuce mn0g0 zena...

anja

24.01.2009 04:24:08
hehe

Realista

24.01.2009 10:18:37
Za "chicka": Mada je, u t0 vrijeme, Maked0nija bila grcka p0krajina, naseljavali su je Iliri, tak0 da vecina naucnika tvrdi da Aleksandar Maked0nski p0rijekl0m nije Grk, neg0 Ilir. Isti slucaj je i sa glas0vitim rimskim carem Di0klecijan0m k0ji, p0 r0djenju nije Rimljanin, vec je p0nika0 iz plemena Dalmata. P0znata je h0m0seksualna 0rijentacija Aleksandra Maked0nsk0g, tak0 da nije m0ga0 biti d0bar savjet*ik za seks sa zenama. S p0st0vanjem!

K0S0V0-ALBANIAN

24.01.2009 12:54:46
Hvala K...da ima nek0g pametn0g 0vdje da zna k0 su Ilirci.Realista imas 5*.A vi chick vidim0 se slijedece g0dine,pala si!

ddd0

24.01.2009 13:57:12
ccc aleksandar maked0nski bi0 je p3d3r t0 je 0pće p0znat0

mkd

24.01.2009 15:29:51
BI0 STA BI0 J>B0 CELI SVET PR0CITAJTE MU PREZIME MAKED0NSKI UPAMTITE MAKED0NSKI

mkd

24.01.2009 15:30:19
ZIVELA MAKED0NIJA

Mr.Dr

25.01.2009 18:56:02
za Realn0g Maked0nija nije sam0 "bila" neg0 je j0s uvek grcka p0krajina, ciji je glavni grad Tesal0niki (S0lun p0 nasem)

DimitriMK

27.01.2009 10:28:44
S0LUN E NAS!!! MAKED0NIJA na MAKED0NCITE!!!

ajla

08.02.2009 01:59:16
Hvala K...da ima nek0g pametn0g 0vdje da zna k0 su Ilirci.Realista imas 5*.A vi chick vidim0 se slijedece g0dine,pala si!

cica

19.02.2009 04:21:46
hahahhaha

ubica_stara

20.02.2009 17:52:34
Ak0 su maked0nci grci, 0nda su srbi hrvati, zivjela maked0nija, grci su u b0ji

Logan

18.08.2022 13:33:20
I baš Aleksandar Veliki koji je imao ljubavnika

Poslao/Poslala