Izmislili Grci sex i seksaju se oni tako 5 vekova. Potom Aleksandar Makedonski ih osvoji i reče im da to isto mogu da rade i sa ženama!