v-3


- "Halo, da li je to razredni starešina V-3?"
- "Da, ja sam!"
- "Telefoniram Vam da kažem da Perica danas neće doći u školu, bolestan je."
- "A ko telefonira?"
- "Pa moj tata!"

dino
30.04.2009
3,43


Komentari:

:0)

01.05.2009 00:09:45
ahahahahaha)))))))))))simpa vic 5

:0)

01.05.2009 00:12:01
jel mi k0 vidi0 M0G G0lem0g))))))))???

Alija Izmetbeg0vic

01.05.2009 00:23:36
REALIST0 nataknem ti REALISTICU 0tp0zadi

Realista

01.05.2009 08:43:03
Izmete ajde zlicu u ruke i papaj g0uwna.

Selma

01.05.2009 11:20:57
fahr0,m0j te bab0 navuce na cunu!

srijemski granicar

01.05.2009 13:36:33
B0G CUVA CETHNIKE

srijemski granicar

01.05.2009 13:37:02
P0ZDRAV SVIM N0RMALNIM NA SAJTU

Avd0 Milutin0vić

01.05.2009 14:02:39
0v0 sam ja ka0 klinac prije 46 g0dina igra0 u dječijem 0bdaništu na Džidžik0vcu u Sarajevu, gdje je danas (ili bar d0 prije četiri g0dine bila) francuska ambasada. Dakle, prastari vic.

srijemski granicar

01.05.2009 15:16:04
igra0 se ili zva0??

Selma

01.05.2009 15:18:58
srijemski ti si t0kmak i slunt0.

Dziber

01.05.2009 15:20:54
0n je dimni pich.

Matija

01.05.2009 15:23:06
0n je p0njhska kishaka.

mkd

01.05.2009 15:28:44
Nikad vide necu 0rgijati sa knjaz0m. Dusu nam je isihsa0 zadnji put!

mkd

01.05.2009 15:31:09
testisi su mi p0bjegli u st0mak i m0ra0 sam bruh 0perirati. Ka0 da sam pumpu za v0du stavi0 na p0lni 0rgan.

srijemski granicar

01.05.2009 16:22:01
k0ji krembil 0va p0turica

Alija Izmetbeg0vic

01.05.2009 18:49:38
ghuzicharu jesi li k0me ph0phushi0 danaske

srijemski granicar

01.05.2009 18:53:32
jes mi tv0ja mati phusila za badava

Alija Izmetbeg0vic

01.05.2009 20:36:42
NEIMAM MAhTERE prica se p0 var0si da ga ti phuhshish sv0m babi

U-nacelu

01.05.2009 22:03:33
BLESAK

U-nacelu

01.05.2009 23:02:16
0LUJA

Poslao/Poslala