Magarac


- Ako si celi dan aktivan kao pčela, radiš kao konj i na kraju dana si umoran kao pas, konsultuj veterinara postoji mogućnost da si magarac.

Ranger
18.04.2009
3,96


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

22.04.2009 01:06:59
Ak0 si celi dan aktivan ka0 pčela, radiš ka0 kh0nj i na kraju dana si um0ran ka0 pas, k0nsultuj veterinara: p0st0ji m0gućn0st da si REALISTA.

Maxa

22.04.2009 01:46:10
Jak0 d0bar vic :) IzmeHtbezh0vicU , ne s8r8ndaj 'leba ti ,..

Alija Izmetbeg0vic

22.04.2009 02:48:13
max0 zam0li0 bih te da mi uradis fellati0

esse

22.04.2009 05:42:52
0dlican

Realista

22.04.2009 09:05:45
Izvanredn0, Ranger! Brav0!

mkd

22.04.2009 10:39:24
Ranger,brav0

Selma

22.04.2009 15:30:31
jesil cu0 Fahrudine

sejm0ldankl

22.04.2009 21:12:07
D0bar af0rizam.

Anja

01.05.2009 15:42:50
hahahaha... d0bar vic... L00L!!!:))))

SRECK0

10.05.2009 04:57:17
a m0zda si alija izmetbeg0vic

cica

13.05.2009 18:51:20
hahahh brav0!

Debilu

16.05.2009 23:38:46
vic si uze sa čaše i ja imam tu čašu .....>:P

LAZAR

26.06.2009 16:15:22
svi ste svinje

Melina

08.08.2009 01:14:27
Hehe.......C00L

maci

17.12.2010 21:25:43
manje,više svi smo mi magarci...

Poslao/Poslala