Prezervativ


Nakon vođenja ljubavi dvoje razgovaraju:
- "Dragi, ako sam ostala trudna i dobijemo dijete kako ćemo ga zvati?"
On skine kondom, zaveže ga u čvor i baci kroz prozor:
- "Draga, ako se iz ovoga izvuče nazvati ćemo ga David Koperfild!"

B0SS
21.04.2009
4,58


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 00:06:18
eee, 0v0 je treb0 KNJAZ0V bab0 da uradi HAHAHAHAHAHA

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 01:18:54
REALIST0 jel se madam REALISTICA zgh0l0ghuzila da je p0selamim

knjaz sa karpata

24.04.2009 01:33:25
0 M0J BAB0 DA STA BUDE TEBI PET G0DINA ZAPJEVA0 NE BI, ZIV I ZDRAV NAM BI0 TI SI KRAJINU PR0SLAVI0, 0J FIKHRETE B0SANSKI S0K0LE TEBE SRBI P0STUJU I V0LE!!!

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 01:45:38
KNJAZE KH0NJU DA STA BUDE TEBI NIMAL0 MI ZA0 BIL0 NE BI, CRKNI KNJAZE SRBIJANSKI V0LE TEBE LJUDI NIMAL0 NE V0LE!!!

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 02:53:57
al00 REALIST0 dje je REALISTICA jhehbucka li se sa k0legama

Realista

24.04.2009 09:04:32
Vic vise neg0 0dlican.

mkd

24.04.2009 11:15:43
VIC D0BAR 5+

Avd0 Milutin0vić

24.04.2009 11:51:36
Vic je d0bar za 0ne k0ji p0znaju književn0st. Sumnjam da t0 važi za Izmetbega

Jura Stablic

24.04.2009 13:09:41
Nak0n v0đenja ljubavi dv0je razg0varaju: - "Dragi, ak0 sam 0stala trudna a dijete se slucajn0 p0r0di kr0z suhpak kak0 ćem0 ga zvati?" - "Draga, ak0 se stvarn0 iz suhpka p0r0di nazvati ćem0 ga Knjaz sa karpata!"

Gengesh

24.04.2009 13:30:03
Milica se p0r0dila kr0z dupe!? Ima i tu smisla....

knjaz sa karpata

24.04.2009 13:58:29
izmete s0min0 ci0nisticka knjaz nije srbijanac neg0 sremac nanu ti tv0ju blesavu

X0

24.04.2009 17:15:39
D0bar!!! i 0d mene 5

Sim0

24.04.2009 17:36:19
Izmetbeg0viću t0kmaku jedan jevb0 ti H0ffman Ludi mahter!

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 19:07:32
sim0 simeune p0salji mi sv0ju sestricu da je uputim u tajne 0raln0g sexa

Sim0

24.04.2009 19:35:02
Znaci lizes pehnis djev0jkama je li t0kmaku jevb0 ti H0ffman Ludi 0nu splacinu kehvu, e da si krehlac zna0 sam al bas t0liki nisam.

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 20:51:58
sim0 simeune p0sherem ti se u usta nataknem ti sestru kr0z mayku

Alija Izmetbeg0vic

24.04.2009 22:30:13
Sim0 2009-04-24 19:35:02 Znaci lizes pehnis djev0jkama 0vaj sim0 ili je lud ili mu n0ge smrde znachi njeg0va seka ima pehnis

PerA

26.04.2009 19:18:29
GLUP0

PerA

26.04.2009 19:18:40
KA0 I TI

d´c

28.04.2009 23:20:03
fantastican ti je vic!

Poslao/Poslala